100k students
In depth analysis
Market structure
Technical insight

Dyrefagarbeider

Vårt formål med Dyrefag AS er å kunne veilede, støtte og utdanne de som ønsker å bli dyrefaglært. 
Vårt fokus er på å hjelpe både de som har yrkespraksis og er klar for å eksamen og fagprøven, og lærlinger/opplæring i bedrift som ønsker mer faglig påfyll og støtte for å gå opp til eksamen.

Veien til fagbrev som praksiskandidat

For å kalle seg dyrefagarbeider trenger man fagbrev.
Praksis + Eksamen + Fagprøve = Fagbrev

Praksiskandidat
Ordningen “praksiskandidat” er rettet mot voksne som ikke går på videregåendeskole og ønsker å dokumentere kompetanse ved å avlegge fagprøve utenom et ordinært læreforhold (lærling i lærebdrift).
Utgangspunktet for denne ordningen er at kandidaten har yrkeserfaring som er tilstrekkelig og allsidig for å dekke læreplanen fra Utdanningsdirektoratet. Det betyr at det ikke er krav om noen formell utdannelse eller videregåendeskole.
Praksiskandidater må ta en tverrfaglig teorieksamen i dyrefag som beskrevet fra Utdanningsdirektoratet før de kan søke om å ta fagprøven.
Eksamen som praksiskandidat - privatisteksamen
Eksamen tas som privatist, dvs. du må selv melde deg opp (husk påmeldingsfristene). Eksamen er tverrfaglig og baseres på programfagene i læreplanen (se læreplanen her). For dyrefaget så er det en heldigital 5-timers skriftlig teorieksamen. Den tas ved en lokal videregåendeskole (velg skole ved påmelding til eksamen). Denne eksamen må være bestått før oppmelding til den praktiske fagprøven.
Praksis
Som praksiskandidat må en dokumentere 5 år relevant yrkespraksis. De skal ha 25% lenger praksis enn lærlinger fra videregåendeskole (2 år skole + 2 år bedrift = 4 år | 4 x 25% = 1 år).
Relevant yrkeserfaring godskrives som praksis, og det er fylkeskommunen som vurderer praksisen (retningslinjer). Praksis skal dekke de vesentlige delene av læreplanen og må dokumenteres med attester (skal være detaljert arbeidsbeskrivelse slik at de kan vurderes ift. læreplanen). Relevant skolegang kan også godskrives som praksis – det gjelder ikke høyere utdanning.
Fagprøve
Etter du har bestått teorieksamen og har nok praksis, kan du melde deg opp til fagprøven arrangert av fylkeskommune. Praksiskandidater er selv ansvarlig for å melde seg opp. 

Andre ordninger - det finnes alternative ordninger
Jobber du allerede i en lærebedrift? Sjekk ut fagbrev på jobb

Jobbmuligheter

Det er flere yrker som innebærer kontakt og håndtering av dyr, der det er vesentlig behov for god kunnskap om og erfaring med dyrevelferd og dyrehelse.
Dyrefagarbeideren arbeider sammen med forskjellige yrkes- eller kundegrupper. Du kan for eksempel jobbe med produkter, tjenester og opplevelser som har med dyr og gjøre, og i samarbeid med ulike yrkes- eller kundegrupper:
 • Dyrepark
 • Dyreklinikk
 • Hund/Dyrehotell
 • Hundebarnehage
 • Pensjonat/kennel
 • Instruktør
 • Dyrebutikk
 • Omplassering
 • Hundeskole/senter
 • Hundetrener
 • Hundepasser
 • Hundelufter
 • Hundefører
 • Turistbedrift
 • Frivillige organisasjoner
 • Forskning på dyr

Sentrale arbeidsoppgaver som dyrefagarbeider

 • utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull stell og pleie av dyr
 • arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak for dyrs fysiske og mentale velferd
 • levere kvalitetssikrede opplevelser, tjenester og produkter til oppdragsgivere og kunder
 • yte kundeservice gjennom kommunikasjon, veiledning og instruksjon
 • drifte og vedlikeholde for eksempel dyreklinikker, dyrebutikker eller dyreparker
 • tilegne seg ny kunnskap og ny teknologi i arbeid som er knyttet til dyr
 • ivareta god hygiene og gode smittervernsrutiner
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering


(beskrivelse fra vilbli.no)

Praksiskandidat - mer info fra ditt fylke:

Empty space, drag to resize
Det finnes alternative ordninger til praksiskandidat.
Jobber du allerede i en lærebedrift? Sjekk ut fagbrev på jobb

Vi hjelper deg i mål

Vi har bred kunnskap og erfaring i næringen og god faglig kompetanse. La oss styrke, forberede og veilede deg til fagbrevet!
Vi har et eget kurs som gir deg en grundig innføring i læreplanen til dyrefag fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg har vi egen erfaring med teorieksamen og fagprøven. 
Kurset varer 1 år og alt går på nett. Les mer om kurset Dyrfagarbeider her:
Om du er interessert i å jobbe som hundetrener/instruktør så vil Dyrefagutdanning være optimalt for deg:
Er du usikker på hva ditt neste steg er? Ta kontakt så hjelper vi deg!
Skriv gjerne om din utdanning og yrkeserfaring, og dine ønsker videre.