100k students
In depth analysis
Market structure
Technical insight

Dyrefagarbeider

Vårt formål med Dyrefag AS er å kunne veilede, støtte og utdanne de som ønsker å bli dyrefaglært. 
Vårt fokus er på å hjelpe både de som har yrkespraksis og er klar for å eksamen og fagprøven, og lærlinger/opplæring i bedrift som ønsker mer faglig påfyll og støtte for å gå opp til eksamen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull stell og pleie av dyr
 • arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak for dyrs fysiske og mentale velferd
 • levere kvalitetssikrede opplevelser, tjenester og produkter til oppdragsgivere og kunder
 • yte kundeservice gjennom kommunikasjon, veiledning og instruksjon
 • drifte og vedlikeholde for eksempel dyreklinikker, dyrebutikker eller dyreparker
 • tilegne seg ny kunnskap og ny teknologi i arbeid som er knyttet til dyr
 • ivareta god hygiene og gode smittervernsrutiner
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering


(beskrivelse fra vilbli.no)

Jobbmuligheter

Det er flere yrker som innebærer kontakt og håndtering av dyr, der det er vesentlig behov for god kunnskap om og erfaring med dyrevelferd og dyrehelse.
Dyrefagarbeideren arbeider sammen med forskjellige yrkes- eller kundegrupper. Du kan for eksempel jobbe med produkter, tjenester og opplevelser som har med dyr og gjøre, og i samarbeid med ulike yrkes- eller kundegrupper:
 • Dyrepark
 • Dyreklinikk
 • Hund/Dyrehotell
 • Hundebarnehage
 • Pensjonat/kennel
 • Instruktør
 • Dyrebutikk
 • Omplassering
 • Hundeskole/senter
 • Hundetrener
 • Hundepasser
 • Hundelufter
 • Hundefører
 • Turistbedrift
 • Frivillige organisasjoner
 • Forskning på dyr

Hvordan bli dyrefagarbeider

For å kalle seg dyrefagarbeider trenger man fagbrev.
Praksis + Eksamen + Fagprøve = Fagbrev

Praksis
Det finnes flere ordninger for å skaffe fagbrev. Det er løsninger for de som allerede har flere års praksis i bransjen (praksiskandidat). Det er også løsninger for de som ønsker å ta fagbrevet gjennom jobben (fagbrev på jobb). Disse og andre muligheter kan du lese mer om ved å trykke på "Praksis" knappen under.
Eksamen
Før man kan melde seg opp til fagprøven er det en tverrfaglig 5-timers teorieksamen som er basert på Vg3 Dyrefag læreplan, du kan lese mer om eksamen her:
Fagprøve
Etter du har bestått teorieksamen, kan du melde deg opp til fagprøven via din fylkeskommune. I noen tilfeller, som lærling eller opplæring i bedrift, er det bedriften som er ansvarlig for å melde lærlingen opp til fagprøven. Praksiskandidater er selv ansvarlig for å melde seg opp. Les mer om lærling, opplæring i bedrift og praksiskandidat ved å trykke på "Praksis" knappen over.

Vi hjelper deg i mål

Vi har bred kunnskap og erfaring i næringen og god faglig kompetanse til å skape gode utdanning- og kurstilbud.
Vi har flere gode løsninger til de som skal ta teorieksamen og gå opp til fagprøven. 
Er du usikker på hva ditt neste steg er? Vi kan hjelpe med å veilede deg, ta kontakt (skriv gjerne om din utdanning og yrkeserfaring, og dine ønsker videre).