Vilkår og betingelser 

Tips: Dersom du søker etter noe spesifikt i teksten på denne siden, trykk "crtl + f" for å få opp søkefelt i netteleseren.

På denne siden bruker vi "kurs" som betegnelse for alle våre kurs- og utdanningstilbud.

1. Bruk av nettstedet

1.1 Ved å få tilgang til dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet, alle gjeldende lover og forskrifter, og samtykker i at du er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, skal du ikke bruke eller skaffe deg tilgang til dette nettstedet. Materialene som finnes på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerker.

1.2 Din brukerkonto er personlig og skal ikke deles med andre.
Hvis det oppdages at en brukerkonto brukes på en måte som strider med våre brukervilkår forbeholder vi oss retten til å stenge kontoen umiddelbart. Kurs man eventuelt måtte ha kjøpt anses da som fullført og avsluttet, uten økonomisk refusjon.
1.3 Når du gjennomfører et kjøp, så godkjenner du samtidig at du er økonomisk ansvarlig for kjøpet som gjøres av deg eller noen som handler på dine vegne.
1.4 Du får kun bruke nettstedet til lovlige formål. Vi har nulltoleranse for fornærmende, krenkende, rasistiske eller på annen måte, innlegg og kommentarer med støtende innhold.

2. Definisjon av parter

Selger:
Firmanavn: Dyrefag AS
Kontaktadresse: Olavegen 5, 5209 Os
E-post: post@dyrefag.no
Organisasjonsnummer: 929 537 068
Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

3. Salgsbetingelser

3.1 Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) fra www.dyrefag.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Da det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet i salgsbetingelsene, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).
3.2 Er du under 18 år, må du få en foresatt til å gjøre handelen for deg. Dyrefag AS tillater ikke salg utdanning og kurs til personer under 16 år. Det er kun Dyrefagutdanning - Nettbasert som er åpen for personer mellom 16 og 18 år; alle andre tilbud har 18 års grense.
3.3 Bindende påmelding:

Når du mottar spørsmål om bekreftelse av plass på kurs/utdanning og du bekrefter, inngås det en bindende avtale mellom deg og Dyrefag AS. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding senere enn 30 dager før oppstart belastes 50% av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 14 dager før første undervisningsdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av Dyrefag.

4. Priser og betaling 

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 

Ved påmelding inngås en bindende avtale mellom deg og Dyrefag AS. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og deretter inkassovarsel. Evt. lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil det bli satt i gang en inkassoprosess, og ytterligere gebyrer vil påløpe. 

5. Brukerlisens

Tillatelse gis midlertidig å laste ned en kopi av materialene (informasjon eller programvare) på selskapets nettsted for personlig, ikke-kommersiell midlertidig visning. Dette er tildeling av en lisens, ikke en overføring av tittel, og under dette lisensen kan du ikke:
 • endre eller kopiere materialet;
 • bruke materialet i kommersiell sammenheng, eller for offentlig visning (kommersiellt eller ikke kommersiellt);
 • fjerne copyright eller eiendomsforhold til materialet;eller
 • overføre materialet til en annen person eller "speile" materialet på en annen server.
Denne lisensen opphører automatisk hvis du bryter med noen av disse restriksjonene og kan bli avsluttet av selskapet når som helst. Når retten til å vise disse materialene, eller ved oppsigelsen av denne lisensen, må du umiddelbart ødelegge alle nedlastede materialer som du besitter enten i elektronisk eller trykt format.

6. Kontaktinformasjon (kjøper)

Det er ditt ansvar at du er registrert med riktig adresse, e-post og telefonnummer når du melder deg på kurs hos oss, slik at vi kan nå deg med kurs- og betalingsinformasjon. Ved påmelding via vårt online påmeldingsskjema vil du motta en bekreftelse på at du er påmeldt. Dersom du ikke mottar denne bør du ta kontakt for å sjekke at påmeldingen er registrert, og at vi har registrert riktig e-postadresse på deg. Dersom du endrer e-postadresse eller telefonnummer før eller i løpet av kursperioden, plikter du å varsle arrangøren om det.

7. Ansvar

7.1 Materialene på selskapets nettsted er gitt 'som det er'. Selskapet gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og frasier seg herved alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller ikke-brudd på immaterielle rettigheter eller annet brudd på rettighetene. Videre garanterer selskapet ikke eller gir noen representasjoner angående nøyaktigheten, de sannsynlige resultatene eller påliteligheten ved bruken av materialene på sin internettside eller på annen måte knyttet til slike materialer eller på nettsteder som er knyttet til dette nettstedet.

7.2 Vi strever for å holde informasjonen korrekt, men viser til punkt 7.1. Vår plattform og tjenester formidler informasjon om hvordan man leser, forstår og trener hund. Under ingen omstendigheter holdes Dyrefag AS eller våre talspersoner ansvarlig for noen form for tap eller skade, inklusive, men ikke begrenset til, indirekte eller eller påfølgende tap eller skade, eller noen form for tap eller skade som oppstår fra tap av data eller fortjeneste som følge av, eller i sammenheng med bruken av dette nettstedet og dets tjenester. Du som mottaker og bruker av informasjonen er selv ansvarlig for egne handlinger i alle kontekster, såvel økonomiske som lovlige.

8. Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Med mindre det er uttrykkelig angitt, er disse nettstedene ikke under kontroll av Dyrefag AS eller våre tilknyttede selskaper. Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på slike nettsteder og fraskriver oss ansvar for enhver og alle former for tap eller skade som oppstår ved bruk av dem. Inkluderingen av en lenke til et annet nettsted på denne nettsiden innebærer ingen godkjenning av nettstedene selv eller av de som har kontroll over dem.

9. Betingelser for deltakelse

9.1 For å melde deg på kurs hos oss må du være myndig. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år (minimums aldergrense på våre tjenester er 16 år), men dersom en person under 18 år er tenkt å delta uten en foresatt på kurset, så må dette avklares med arrangør i forkant.
Ved å melde deg på, bekrefter du at du deltar på kurset på eget ansvar.
9.2 Du er selv ansvarlig for deg og din hund og eventuelle skader du eller din hund måtte forårsake. Arrangør/konsulent/instruktør, tilknyttede instruktører, figuranter/medhjelpere og deres hunder og/eller Dyrefag AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader du eller din hund måtte få eller forårsake i forbindelse med kurset. Vi anbefaler at du tegner en hundeforsikring som dekker skader som kan oppstå i forbindelse med deltakelse på kurs og arrangementer med din hund.
9.3 Dersom du ikke kan delta på praksissamling [i Dyrefagutdanning] grunnet sykdom eller annen grunn må fraværet varsles til ansatte i Dyrefag AS i god tid (24t?). Fraværet må godkjennes for å få godkjent utdannelsen samt diplom og vitnemål. Dersom fraværet ikke kan godkjennes må deltaker ta dagen(e) opp igjen neste år og søke om godkjenning på ny. 

10. Bruk av kommunikasjonsverktøy

 • 10.1 Når du bruker et System på Nettstedet, bør du gjøre det i henhold til følgende regler. Hvis du ikke overholder disse reglene, kan det føre til at kontoen din blir suspendert eller stengt:
 • 10.1.1 Du må ikke bruke uanstendig eller vulgært språk;
 • 10.1.2 Du må ikke sende inn innhold som er ulovlig eller på annen måte støtende. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, innhold som er fornærmende, truende, trakasserende, ærekrenkende, aldersistisk, sexistisk eller rasistisk;
 • 10.1.3 Du må ikke sende inn innhold som er ment å fremme eller oppfordre til vold;
 • 10.1.4 Midlene du identifiserer deg på må ikke bryte disse vilkårene eller gjeldende lover;
 • 10.1.5 Du må ikke utgi deg for andre personer, spesielt ansatte og representanter for Dyrefag AS eller våre tilknyttede selskaper; og
 • 10.1.6 Du må ikke bruke Systemet vårt for uautorisert massekommunikasjon som "spam" eller "søppelpost".
 • 10.2 Du erkjenner at Dyrefag AS forbeholder seg retten til å overvåke all kommunikasjon til oss eller ved å bruke systemet vårt.
 • 10.3 Du erkjenner at Dyrefag AS kan beholde kopier av all kommunikasjon til oss eller ved å bruke systemet vårt.
 • 10.4 Du erkjenner at all informasjon du sender til oss gjennom vårt system kan bli endret av oss på noen måte, og du gir herved avkall på din moralske rett til å bli identifisert som forfatteren av slik informasjon. Eventuelle begrensninger du måtte ønske å legge på vår bruk av slik informasjon må kommuniseres til oss på forhånd, og vi forbeholder oss retten til å avvise slike vilkår og tilhørende informasjon.

11. Oppsigelse og kansellering av kontoer

 • 11.1 Enten Dyrefag AS eller du kan avslutte kontoen din. Hvis vi avslutter kontoen din, vil du bli varslet via e-post og en forklaring på oppsigelsen vil bli gitt. Til tross for det foregående, forbeholder vi oss retten til å avslutte uten å oppgi grunn.
 • 11.2 Hvis vi avslutter kontoen din, vil eventuelle gjeldende eller ventende bestillinger eller betalinger på kontoen din bli kansellert og levering av tjenester vil ikke starte.

12. Force majeure

Dersom Dyrefag AS blir forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, utbrudd av farlige smittsomme sykdommer og lignende) er arrangøren fritatt for alt ansvar og kursavgift vil i slike ekstraordinære tilfeller ikke bli tilbakebetalt.

13. Angrerett

Ved kjøp av kurs eller utdanning gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks. gods på internett. Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:
 • Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.
Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og de fleste «standard hundekurs» (som varer 1-12 uker) faller derfor innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett.

Lengre utdannelser kan falle innenfor angrefristen. På kurs som går utover «kortere tidsrom» (f.eks. Dyrefagutdanning eller andre kurs som går over f.eks. 6-12 mnd) vil kunden ha angrerett. Her gjelder derfor 14 dagers angrerett fra påmeldingsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjema til kursleder innen angrefristen.

14. Behandling av personopplysninger 

Når du melder deg på kurs hos arrangøren, blir du bedt om å registrere personopplysninger i påmeldingsskjemaet. Kun arrangør/kursleder og daglig leder/regnskapsanvarlig for Dyrefag AS har tilgang til disse opplysningene. Personopplysningene vil bli benyttet til å sende ut faktura, informasjon i forbindelse med kurset du er påmeldt og informasjon om framtidige kurs/arrangementer. Du har rett til å be om sletting av dine opplysninger når som helst. 

15. Oppdateringer og feil

Materialene som vises på selskapets nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Selskapet garanterer ikke at noe av materialene på sitt nettsted er korrekt, komplett eller aktuelt. Selskapet kan når som helst endre innholdet på sitt nettsted uten varsel. Selskapet forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialene.

16. Endringer i fasilitetene og disse vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nettsiden, innholdet eller disse vilkårene når som helst. Du vil være bundet av eventuelle endringer i vilkårene og betingelsene fra første gang du bruker nettstedet etter endringene. Hvis vi er pålagt å gjøre endringer i disse vilkårene og betingelsene ved lov, vil disse endringene gjelde automatisk for alle bestillinger som for øyeblikket venter i tillegg til eventuelle bestillinger som er lagt inn av deg i fremtiden.