Teorieksamen

Hva kan man forvente?

Når man tar fagbrevet er det ofte én bekymring som går igjen: Hvordan skal det gå med teorieksamenen? Mange gruer seg til å skulle skrive eksamensoppgave, og har i tillegg ofte vært borte fra skolebenken en stund. Men frykt ikke, det finnes måter å forberede seg på for å møte denne utfordringen med selvtillit og forståelse.

Det er viktig å huske på at teorieksamenen ikke er like krevende som en universitetseksamen. Den tilsvarer mer en eksamen fra videregående skole. Det skal allikevel være godt skrevet, men må ikke være på et høyt akademisk nivå for å lykkes.

Har du allerede erfaring i dyrebransjen vil du legge merke til at du kan en del av pensumet fra før. Som betyr at du har et grunnlag å bygge videre på for å sikre allsidig, tverrfaglig kunnskap til å dekke læreplanen. Forberedelse er nøkkelen til suksess når det gjelder teorieksamenen. Gjennom grundig gjennomgang og forståelse av alle delen til læreplanen, samt øve deg på tidligere eksamensoppgaver, kan du sikre at du er godt rustet til å bestå eksamen.

Trenger du hjelp med forberedelsen, så har vi kurs som går grundig gjennom pensumet, samt dele våre erfaringer fra dyrebransjen og med fagbrev-løpet.

Opptakskrav

Det er ikke opptakskrav for å ta teorieksamen eller forberedende kurs, men det kreves yrkeserfaring for å melde seg opp til fagprøven. Les mer om praksis her.

Hvordan fungerer eksamen?

Påmelding
Hvordan er eksamen?
Forbered deg!
Neste steg

Påmelding

Meld deg opp til den skriftlige eksamen via det fylket du ønsker å gjennomføre eksamen i.

Påmeldingsfrist

Høst
For å ta eksamen på slutten av høstsemesteret må du melde deg på innen perioden: 1-15. september
Denne eksamen blir holdt i desember.

Vår
For å ta eksamen på slutten av vårsemesteret må du melde deg på innen perioden: 15. januar-1. februar
Denne eksamen blir holdt rundt mai/juni skiftet.

Eksamensgebyr

Priser for eksamen 2023
Gebyret er 1 251 kroner per eksamen for fag der du ikke
 • har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • bestått (karakter 1) som elev eller privatist


Gebyret er 2 503 kroner per eksamen for fag du allerede har bestått som elev eller privatist.

Du har bestått teorieksamen, hva nå?

Praktisk info

 • Eksamen varer i 5 timer
 • Heldigital
Praktisk info
 • møt opp i god tid før eksamen starter
 • husk gyldig legitimasjon (bilde og personnummer)
 • husk PC/nettbrett og ladekabel
 • ta med skrivesaker for å fylle ut skjema
 • husk å ta med noe mat og drikke
Les alltid veilederen i god tid før eksamensdatoen. Den kan du finne på Udir sin side, eller ved å trykke her. Den heter "Dyrefaget: Eksamensveiledning".

Heldigital

Den skriftlige eksamen i dyrefaget er heldigital som betyr:
 • ikke mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir
 • du har ansvar for å ha med egen datamaskin eller nettbrett med tastatur
 • datamaskinen må ha siste versjon av en av disse nettleserne:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari

Hjelpemidler

Med hjelpemidler menes alle kilder og verktøy, både fysiske og digitale, du kan benytte deg av for å besvare eksamen, for eksempel egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker.

Dyrefageksamen er i kategorien "eksamen med begrenset tilgang til internett". Den har følgende unntak eller begrensninger:
 • Du har ikke lov til å kommunisere med andre under eksamen, inkludert samskriving, chat eller lignende. 
 • Du har ikke tilgang til åpent internett, men du kan bruke et begrenset antall nettsider (vigo.no). 

Forstå faget og læreplanen

Oppgavene til eksamen vil være knyttet til de tre kjerneelementene i faget:
 1. dyrevelferd og dyrehelse
 2. dyr i næring
 3. sikkerhet og kvalitet

I tillegg kan noen av oppgavene være knyttet til de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling.
Derfor er det viktig å gjøre seg kjent med hele dyrefaget:

Sjekk ut tidligere eksamener

Sjekk ut og øv deg på tidligere eksamensoppgaver (udir). Tidligere eksamener som er tilgjengelig:
 • Vår 2022
 • Høst 2022
 • Vår 2023
 • Høst 2023

Hvorfor ta forberedende kurs?

Eksamen er tverrfaglig og du skal skrive flere oppgaver på temaene. Om du ikke er vant til den akademiske skrivestilen eller ikke har god kjennskap til den relevante teorien, kan det være utfordrende å vite hva som forventes av deg på eksamen.
Dette er grunnen til at flere tilbyr kurs for teoridelen av fagprøven, inkludert Dyrefag as. Så hvis du føler at du trenger veiledning og undervisning før du tar eksamen, kan det være lurt å sjekke ut kursene våre.