Fagprøven

Dokumenter praksis

For å melde deg opp må du gjøre klart dokumentasjon som viser til din arbeidserfaring. Fylkene har egne informasjonssider om hva de krever, og det innebærer:
 • Navn og fødselsdato
 • Informasjon om arbeidsgiver (navn, organisasjonsnr., daglig leder/kontaktperson)
 • Startdato
 • Sluttdato eller informasjon om at du fortsatt er ansatt 
 • Arbeidstittel
 • Detaljert beskrivelse av arbeidsoppgaver (gjerne knyttet til kompetansemål i dyrefaget)
 • Stillingsprosent. Om du har deltidsstilling og har arbeidet ekstravakter eller vært ringevikar, må du dokumentere hvor mange timer du har arbeidet.
 • Dokumentasjonen må inneholde bedriftslogo og underskrift av arbeidsgiver.

Driver eget firma

Hvis du har drevet et eget firma må du ha firmaattest fra Brønnøysundregistrene, som inneholder organisasjonsnummer, beskrivelse av firmaets virksomhetsområde og regnskapstall. Du må ha attest fra en autorisert regnskapsfører eller oppdragsgiver som viser hvor mange arbeidstimer du har utført i arbeid relevant for faget.

Send inn dokumentasjon og søknad

Når du har ordnet med dokumentasjonen, så melder du deg opp til fagprøven via fylkeskommunen sine sider. Hvor lang tid det tar før du får svar kan variere, det står som oftest en forventet ventetid på bekreftelsen av mottatt søknad - saksbehandlingen kan være mellom 4-6 måneder. 

Godkjent søknad

Når oppmeldingen er godkjent, vil fylkeskommunen sende den videre til prøvenemda som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av fagprøven. Prøvenemda vil så ta kontakt og sende mer informasjon om prøven og avtale dato og tid. Fagprøven blir som oftest gjennomført på arbeidsplassen eller på en tilgjenglig prøvestasjon.

Hvordan foregår fagprøven?

Formålet med fagprøven er å vise at du har evnen til å planlegge arbeidet og forstå hensikten med fremgangsmåten innen ditt fagområde. Fagprøven vil var mellom 2-5 dager, avhengig av fag og fylke. Vi har opplever at 4 dager er mest vanlig for dyrefaget. Prøven er delt opp i 4 hoveddeler. Prøvenemda utformer fagprøven og lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver.

Delene består av:
 • En planleggingsdel, hvor du utarbeider en plan for den praktiske gjennomføringen av oppgaven og begrunner dine valg.
 • En gjennomføringsdel, hvor du utfører arbeidet i tråd med planen så langt det er mulig.
 • En evalueringsdel, hvor du reflekterer over din egen innsats og hvordan oppgaven ble utført.
 • En dokumentasjonsdel, hvor du dokumenterer og rapporterer det arbeidet som er utført.


Første dag er planleggingsdag og de neste 1-2 dagene går til gjennomføring av oppgavene. Den siste dagen brukes til evaluering, avsluttende samtale og ikke minst vurdering.

Under gjennomføring vil prøvenemda være med å observere deler av dagen(e) hvor de kan stille deg faglige spørsmål underveis. Ikke overtenk denne delen for mye, du "er på jobb" og gjør som du pleier. Det kan føles merkelig ut å stå i en posisjon hvor man skal forklare og begrunne valgene man er vant til å utføre i en vanlig arbeidsdag, men gjør ditt beste til å tilpasse deg.

Vurdering

Når all praktisk gjennomføring er utført skal du ha et møte med prøvenemda hvor dere diskuterer prøven og evalueringen muntlig, og de vil stille spørsmål til faglig avklaring. Deretter vil prøvenemda ha et eget møte hvor de evaluerer og diskuterer hvilken vurdering som skal gis. Når de er klar, blir du kalt inn igjen og du får vurderingen og tilbakemeldinger samme dag.
 • Bestått meget godt = Meget god eller fremragende kompetanse i faget
 • Bestått = Tilfredsstillende eller god kompetanse i faget
 • Ikke bestått = svært lav kompetanse i faget