Praksisordninger

Veien til å oppnå et fagbrev kan virke lang, men det er flere muligheter tilgjengelig for å oppnå det. Tradisjonelt sett har man fulgt en bestemt vei gjennom lærlingordningen, men det finnes flere alternative veier avhengig av individuelle forhold og situasjoner.


Det er også alternativer for de som har vansker med å fullføre et fag- eller svennebrev:
 • Lærekandidat (kompetansebevis)
 • Praksisbrevkandidat (praksisbrev)

2 år skole + 2 år bedrift

Dette er den vanligste veien og følge et ordinært studieløp for yrkesutdanning.
Gjelder for personer under 25 år og dersom du er over 25 år, men ikke har fullført videregående. (Les mer om "videregående som voksen" og "voksenopplæring" hos utdanning.no)

Varighet: 4 år
 1. året: opplæring på skole
 2. året: opplæring på skole
 3. året: opplæring i bedrift
 4. året: opplæring i bedrift


Søk på videregåendeskoler og lærebedrifter her: vilbli.no

Som lærling hos Fjellanger Hundesenter får du Dyrefagutdanning som en del av opplæringen. Du vil også få muligheten til å søke som lærling hos Nordisk Sprengstoffhund. 

Fagbrev på jobb

Veiledet opplæring på jobb.
Varighet: opptil 4 år (Du må ha opplæring i minimum ett år, i tillegg til ett års praksis før du kan starte opplæringen.)

For å benytte deg av ordningen må du
 • ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende
 • være i jobb og ha minst ett års praksis i lærefaget
 • skrive en kontrakt om fagbrev på jobb
 • ha en stillingsprosen på minst 50%

Du får
 • beholde lønnen i opplæringstiden
 • opplæring og veiledning på arbeidsplassen
 • fritak fra fellesfagene, men du må bestå en skriftlig eksamen før du kan melde deg opp til fagprøven

Praksiskandidatordningen

Rettet mot voksne som har minst 5 års yrkeserfaring i bransjen (gjelder 80-100% stilling).
Varighet: 5 år (muligheter for å redusere tiden, les videre*)

Utgangspunktet er at praksiskandidaten har:
 • tilstrekkelig og allsidig praksis (jobb) i faget.
 • praksisen kan dokumenteres (det skal godkjennes av fylket ditt; retningslinjer for vurdering av praksis)
 • bestått skriftlig teoretisk eksamen i lærefaget (er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole)

*Du kan få redusert tiden gjennom realkompetanse-vurdering eller godskriving av praksis. Dette gjelder for eksempel dersom du har relevant skolegang (videregående nivå).

Full opplæring i bedrift

Passer for deg som vil eller må ta hele opplæringstiden i bedrift, og ikke på skole. Det er ingen aldersgrense for ordningen.
Varighet: 4 år
 1. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 2. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 3. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 4. året: Opplæring i bedrift og videregående skole

0+4-ordningen kan blant annet være aktuell for deg som enten:
 • har tatt studieforberedende og vil bli fagarbeider, men ikke lengre har rett til videregående opplæring
 • vil begynne som lærling rett etter ungdomsskolen. Da må du ta fellesfag samtidig som du er lærling.

Husk at for å kunne gå denne veien, må du ha en bedrift som vil ta ansvar for opplæringen din - de må være eller bli godkjent lærebedrift. 

Lærekandidat (kompetansebevis)

Kompetansebevis i stedet for fagbrev.
Denne veien kan være aktuell for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.
Varighet: 1-4 år
Veien fungerer slik at
 • du får en opplæringskontrakt med utvalgte kompetansemål, som er tilpasset deg
 • når opplæringen er ferdig går du opp til en kompetanseprøve
 • kompetanseprøven er mindre omfattende enn en fag- eller svenneprøve
 • når du har bestått en kompetanseprøve, får du et kompetansebevis

Som lærekandidat kan du ha rett til spesialundervisning. Ved behov kan opplæringstiden utvides med inntil to år. Hvis du i løpet av læretiden ser at du likevel kan klare å gå opp til full fag- eller svenneprøve, kan opplæringskontrakten endres til vanlig lærekontrakt.

Praksisbrevkandidat (praksisbrev)

Praksisbrev i stedet for fagbrev.
Kan være aktuelt for deg som ikke vil eller kan ta fullt fagbrev akkurat nå.
Varighet: 2 år
 1. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 2. året: Opplæring i bedrift og videregående skole

Praksisbrevkandidatordningen er et toårig opplæringsløp for deg som ønsker en mer praktisk, yrkesfaglig videregående opplæring der mye av opplæringen skjer ute i en bedrift.
 • Opplæring i to år
 • Kort og praktisk opplæring
 • Mye av opplæringen skjer ute i bedrift
 • Reduserte krav til fellesfag

Ordningen er ikke individuelt tilpasset. Du følger en lokalt utviklet læreplan for faget. Som praksisbrevkandidat går du ikke opp til full fag- eller svenneprøve, men en praksisprøve. Du får et praksisbrev i stedet for et fagbrev. Du har mulighet til å fortsette frem til fullt fag- og svennebrev senere dersom du ønsker det.
Veien videre

Eksamen i dyrefag

For de fleste blir neste steg å ta den teoretiske tverrfaglig eksamen i dyrefag før de kan melde seg opp til fagprøven. Det gjelder bl.a.:
 • praksiskandidater
 • fagbrev på jobb
 • lærlinger som har gått dyrefag eller naturbruk på videregående skole før 2022


Ikke stress, vi hjelper deg!
Veien videre

Bli lærling?

Ønsker du å bli lærling?
Ditt neste steg er å ta kontakt med fylkeskommunen, der du bor, for å få veiledning. 
Her er en oversikt på lærebedrifter:
Er du usikker, så kan vi hjelpe deg i gang: