Praksisordninger

For deg med yrkespraksis

Veier til fagbrev for deg som allerede har yrkespraksis og/eller jobber i dyrebransjen:

 • Fagbrev på jobb
 • Praksiskandidatordningen
 • Full opplæring i bedrift (0+4)

Fagbrev på jobb

Veiledet opplæring på jobb.
Varighet: opptil 4 år (Du må ha opplæring i minimum ett år, i tillegg til ett års praksis før du kan starte opplæringen.)

For å benytte deg av ordningen må du
 • ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende
 • være i jobb og ha minst ett års praksis i lærefaget
 • skrive en kontrakt om fagbrev på jobb
 • ha en stillingsprosen på minst 50%

Du får
 • beholde lønnen i opplæringstiden
 • opplæring og veiledning på arbeidsplassen
 • fritak fra fellesfagene, men du må bestå en skriftlig eksamen før du kan melde deg opp til fagprøven

Praksiskandidatordningen

Rettet mot voksne som har minst 5 års yrkeserfaring i bransjen (gjelder 80-100% stilling).
Denne ordningen krever ikke spesiell kontrakt med bedrift/lærebedrift og har heller ingen krav til formell utdannelse, kun den teoretiske eksamen i dyrefaget som arrangeres av fylkeskommunen. 
Varighet: 5 år (muligheter for å redusere tiden, les videre*)

Utgangspunktet er at praksiskandidaten har:
 • tilstrekkelig og allsidig praksis (jobb) i faget
 • praksisen kan dokumenteres (det skal godkjennes av fylket ditt; retningslinjer for vurdering av praksis)
 • bestått skriftlig teoretisk eksamen i lærefaget (er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole)

*Du kan få redusert tiden gjennom realkompetanse-vurdering eller godskriving av praksis. Dette gjelder for eksempel dersom du har relevant skolegang (videregående nivå). Hør med din fylkeskommune om din videregåendeskole utdanning kan godkjennes til å redusere tiden. 

Full opplæring i bedrift

Passer for deg som vil eller må ta hele opplæringstiden i bedrift, og ikke på skole. Det er ingen aldersgrense for ordningen.
Varighet: 4 år
 1. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 2. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 3. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 4. året: Opplæring i bedrift og videregående skole

0+4-ordningen kan blant annet være aktuell for deg som enten:
 • har tatt studieforberedende og vil bli fagarbeider, men ikke lengre har rett til videregående opplæring
 • vil begynne som lærling rett etter ungdomsskolen. Da må du ta fellesfag samtidig som du er lærling.

Husk at for å kunne gå denne veien, må du ha en bedrift som vil ta ansvar for opplæringen din - de må være eller bli godkjent lærebedrift. 
Veien videre

Eksamen i dyrefag

For de fleste blir neste steg å ta den teoretiske tverrfaglig eksamen i dyrefag før de kan melde seg opp til fagprøven. Det gjelder bl.a.:
 • praksiskandidater
 • fagbrev på jobb
 • lærlinger som har gått dyrefag eller naturbruk på videregående skole før 2022


Ikke stress, vi hjelper deg!
Veien videre

Bli lærling?

Ønsker du å bli lærling?
Ditt neste steg er å ta kontakt med fylkeskommunen, der du bor, for å få veiledning. 
Her er en oversikt på lærebedrifter:
Er du usikker, så kan vi hjelpe deg i gang: