Hva er et fagbrev?

I Norge er fagbrev og svennebrev formelle dokumenter som bekrefter fullført faglig og yrkesmessig opplæring. Kravene til formell kompetanse fra samfunnet og kunder øker stadig mer.

Hvorfor ta fagbrev?

Når man har vært i arbeidslivet over lengre tid uten formell utdanning, kan det oppstå en utfordring med å dokumentere ens reelle ferdigheter og kompetanse. For mange blir fagbrev et viktig skritt før lønnsforhandlinger eller jobb bytte, mens andre ser det som en personlig prestasjon. Det finnes flere gode motiver for å ta fagbrev. 

Er det vanskelig?

De fleste klarer fagprøven, men den delen som kan være litt krevende er det akademiske, spesielt teorieksamen. Eksamen er tverrfaglig og du skal skrive flere oppgaver på fagområde, og hvis du ikke er vant til den akademiske skrivestilen eller ikke har kjennskap til den relevante teorien (vg3 læreplan), kan det være vanskelig å vite hva sensoren forventer.

Dette er grunnen til at flere tilbyr kurs for teoridelen av fagprøven, inkludert oss i Dyrefag as. Så hvis du føler at du trenger veiledning og undervisning før du tar eksamen, kan det være lurt å vurdere et av kursene våre.

Dyrefagarbeider kurset er nettbasert og fokuserer på teorien til teorieksamen til fagbrev-løpet. Dyrefagutdanning er et kurs som kombinerer Dyrefagarbeiderkurser og Hundeinstruktørkurset, slik at man også får med praktisk hundetrening i form av innleveringer (hjemmeoppgaver) og helgesamlinger (3 x fredag-søndag + eksamenshelg). Passer perfekt for de som ønsker å jobbe som instruktør og/eller dyretrening.

Er det nødvendig å ta kurs for å skaffe seg fagbrevet?

Disse kursene er ikke obligatoriske, men de er etterspurte for å lære og kunne best mulig forberede seg før den teoretisk eksamen. Å finne riktig pensum kan imidlertid være en utfordring, da det ikke finnes en standardisert pensumbok for faget.
Kursets pensum tar utgangspunkt i læreplanen for vg3 dyrefaget, og kombinerer dette med samlede kunnskap og kompetanse hos Dyrefag as. Dette gir studentene et omfattende grunnlag å bygge sin forståelse på.
For å lette prosessen med å finne relevant pensum, kan det være lurt å utforske ulike ressurser som faglige artikler, bøker og pålitelige nettkilder. Det er også verdt å søke råd fra erfarne lærere eller fagpersoner innen dyrefaget.
Aktiv deltakelse i kurset, inkludert diskusjoner og gruppearbeid, kan også bidra til å styrke forståelsen og forberedelsen til den teoretiske eksamen.

Hvordan ta fagbrev?

Praksis + Eksamen + fagprøve = fagbrev

Prosedyre for veien til fagbrev

Selv om innholdet i fagprøven varierer avhengig av bransjen du er i, er det likevel noen felles trekk, og prosessen er i stor grad strukturert på samme måte for de fleste. Den typiske prosedyren er som følger:
 1. Du melder deg opp til teorieksamen hos fylkeskommunen (den holdes 2 ganger i året)
 2. Du avlegger eksamen
 3. Etter å ha bestått eksamen, melder du deg opp til fagprøven hos fylkeskommunen
 4. Du får bekreftelse og dato til fagprøven, som består av:
 • En planleggingsdel
 • En praktisk del
 • Evaluering
 • Dokumentasjon
5. Bestått fagprøve = du er sertifisert fagarbeider!

Praksis

Det er ulike ordninger i utdanningsløpet til fagbrev. Hvilken ordning som passer deg er avhengig av alder, videregående utdannelse og arbeidserfaring i dyrebransjen. Les mer om ordningene på denne siden for å finne ut hvilken som passer deg og din situasjon:

Eksamen

Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for å utarbeidet eksamen og fylkeskommunen har ansvaret for å sensure besvarelsen din.

Definisjonen på kompetanse i læreplanen: Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Eksamensoppgavene vil gjenspeile denne definisjonen og læreplanen beskriver den kompetansen du skal oppnå. Til eksamen skal du få anledning til å vise kompetansen din i en så stor del av faget som mulig. Det er likevel ikke mulig å inkludere hele faget i én og samme eksamen. Eksamen skal samtidig være så lik og rettferdig som mulig for alle kandidatene.
Hva vil eksamensoppgavene inneholde?
Oppgavene til eksamen tar utgangspunkt i en eller flere situasjonsbeskrivelser og vil i sin helhelt være knyttet til de tre kjerneelementene i faget:
 1. dyrevelferd og dyrehelse
 2. dyr i næring
 3. sikkerhet og kvalitet
I tillegg kan noen av oppgavene være knyttet til de tverrfaglige temaene i læreplanen.

Fagprøve

Etter du har bestått teorieksamen, er neste steg fagprøven - den praktiske eksamen. Du melder deg opp til fagprøven ved å ta kontakt med fylkeskommunen (eller via fagopplæringskontoret i din fylkeskommune). De bestemmer dato for fagprøven og den blir som regel holdt ved din bedrift.