Sammenlign kursene

Tabell - enkel oversikt

Anbefaler å se på PC, nettbrett eller med relativt stor skjerm.
Mer detaljert oversikt kan du les om lengre nede på siden.

Dyrefagarbeider Hundeinstruktør Dyrefagutdanning
(= begge kursene)
Nettbasert undervisning Ja Ja Ja
Praktisk undervisning Nei Ja
Bergen/Oslo/Troms
Ja
Bergen/Oslo/Troms
Målgruppe Teori til teorieksamen
(fagbrev)
Forbedre ferdigheter og/eller
bli instruktør/trener
Både fagbrev og  instruktør/trener
Månedlig Q&A
(live webinar)
Ja Ja Ja
Oppgaver Skriftlig/teoretisk Hjemmetrening m/praktiske og teoretiske oppgaver Oppgavene til begge kursene
Pensum - hva står i fokus:
(alle 5 tema er med i alle kursene, men ulik mengde forelesninger)
Etologi og avl
Dyrehelse
Dyrenæringen
Dyreatferd og trening
Kunderelasjon og kommunikasjon
Alle 5 tema
Pris 16 000 28 000 42 000

Detaljer

Undervisning
Målgruppe
Pensum
Oppgaver

Undervisningsformat

Nettbasert undervisning:

Gjelder alle 3 kurs

Vi har valgt å ha forelesningene på e-læringsplattform, dette gir våre studenter fleksibiliteten til å studere når det passer dem best, uavhengig av tid og sted. Våre opptak av forelesninger er tilgjengelige på vår online plattform, slik at studentene kan se gjennom materialet i sitt eget tempo og fordype seg i emnene de studerer.

Det kan også nevnes at alle får tilgang til månedlige Q&A, dvs. live webinar via Teams, hvor deltakere kan stille spørsmål til foreleseren. Det vil være tema for hver Q&A, og her kan det sendes inn spørsmål på forhånd. Noen forelesere har også diskusjoner og gruppeoppgaver. 

Praktisk undervisning - helgesamlinger:

Gjelder Hundeinstruktør og dyrefagutdanning

I tillegg til vårt nettbaserte materiale, arrangerer vi også praktiske helgesamlinger. Disse samlingene gir våre studenter en unik mulighet til å trene med veiledning, lære av våre erfarne instruktører, skape godt nettverk og gode venner for livet. Gjennom forskjellige øvelser og diskusjoner får studentene muligheten til å anvende teoretisk kunnskap i en praktisk setting, og til å styrke samarbeidet med sine medstudenter.

Deltakere kan velge å ha praksissamlinger i Bergen, Oslo eller Troms.
Bergen: Fjellanger Hundesenter; Lyseklosterveien 310, 5215 Lysekloster
Oslo: Drammen Hundesenter; Nedre Eikervei 65, 3048 Drammen

Troms: Folkehøyskolen 69 Nord; Malangsveien 2397, 9056 Mortenhals

Pensum: 5 Tema

Vi har delt opp pensumet vårt i 5 hovedtema:

1) Dyreatferd og trening
2) Etologi og avl
3) Dyrehelse
4) Kunderelasjon og kommunikasjon
5) Dyrenæringen

Alle disse er viktige for de som skal ha med dyr å gjøre - om det er på hobbybasis eller i jobbsammenheng. Derimot er det forskjell på hvor mye av hvert tema som er nødvendig avhengig av hva dine mål og ambisjoner er. Og av den grunn har vi laget 3 kurs med litt forskjellig fordypning i disse temaene:

Dyreatferd og trening

Dyrefagarbeider

 • læringsteori
 • viktige fagbegrep
 • atferdsanalyse
 • atferdsmodifisering-prinsipper
 • hvordan skrive enkel treningsplan

Hundeinstruktør

 • læringsteori
 • forsterkning og utvikling
 • viktige fagbegrep
 • stimuluskontroll/signaler
 • innlæringsteknikker
 • atferdsanalyse
 • atferdsmodifisering-prinsipper
 • hvordan skrive treningsplan
 • praktisk trening

Dyrefagutdanning

Alt

Etologi og avl

Dyrefagarbeider

 • språk
 • utviklingsperioder
 • domestiseringsprosessen
 • utvikling av hunderaser
 • avl og oppdrett
 • relasjon mellom dyr og mennesker

Hundeinstruktør

 • språk
 • raseutvikling
 • utviklingsperioder
 • dominans

Dyrefagutdanning

Alt

Dyrehelse

Dyrefagarbeider

 • stell
 • frykt-fri håndtering
 • stressbiologi
 • treningsfysiologi
 • førstehjelp
 • ernæring
 • sykdomslære

Hundeinstruktør

 • stell
 • frykt-fri håndtering
 • stressbiologi
 • treningsfysiologi
 • førstehjelp

Dyrefagutdanning

Alt

Kunderelasjon og kommunikasjon

Dyrefagarbeider

 • kundebehandling
 • kartlegging
 • veiledning
 • vite når en henviser til andre faggrupper
 • observasjon og systematikk

Hundeinstruktør

 • kundebehandling
 • instruktørrollen
 • TAG-Teach
 • organisering av kurs

Dyrefagutdanning

Alt

Dyrenæringen

Dyrefagarbeider

 • dyrevelferd
 • lover og regelverk
 • HMS
 • Mattilsynet (foredrag)
 • seleksjon og salg av dyr
 • entrenprenørskap
 • foredrag av aktører i dyrenæringen

Hundeinstruktør

 • dyrevelferd
 • hundeloven
 • HMS
 • Mattilsynet (foredrag)

Dyrefagutdanning

Alt

Oppgaver

Våre kurs er strukturert for å gi deg en grundig og engasjerende læringsopplevelse, der oppgaver spiller en sentral rolle i din faglige utvikling. Vi legger vekt på å tilby varierte og meningsfulle oppgaver som utfordrer deg til å anvende dine ferdigheter og kunnskaper.

Dyrefagarbeider

Dette kurset er hovedsakelig rettet mot skriftlige oppgaver og eksamensforberedende materiale. Her vil du bli presentert for oppgaver som bidrar til å styrke din teoretiske forståelse og forberede deg til eksamen og fagprøve i dyrefaget. Gjennom grundige skriftlige oppgaver får du muligheten til å dykke dypt ned i fagstoffet og utvikle dine analytiske og reflekterende ferdigheter.

Hundeinstruktør

Vårt Hundeinstruktørkurs er mer variert og inkluderer både praktiske og teoretiske oppgaver. Disse oppgavene krever aktiv deltakelse og planlegging fra starten av kurset for å sikre at du kan levere innen fristen i april. Du vil bli utfordret til å kombinere dine praktiske ferdigheter med teoretisk kunnskap gjennom øvelser med hund og skriftlige innleveringer. Denne integrerte tilnærmingen sikrer at du får en helhetlig forståelse av fagområdet og utvikler deg som en kompetent trener og -instruktør.

Gjennom vårt oppgavefokuserte læringssystem kan du forvente å bli utfordret og motivert til å oppnå ditt fulle potensial. Vi oppfordrer deg til å ta aktiv del i alle oppgaver og utnytte mulighetene til å lære og vokse mellom våre helgesamlinger.

Dyrefagutdanning

Dette kurset vil ha oppgavene fra både Dyrefagarbeider og Hundeinstruktør.

Målgruppe - Hensikten med kurset

Vi er glade for å tilby tre unike kurs som er designet for å imøtekomme ulike behov og målgrupper. Uansett om du ønsker å styrke dine teoretiske kunnskaper innen dyrefaget, bli en dyktig hundeinstruktør, eller oppnå en helhetlig dyrefagutdanning, har vi et kurs som passer for deg.

Dyrefagarbeider

Dyrefagarbeiderkurset er en omfattende nettbasert opplæring spesielt utformet for de som ønsker å forberede seg til den teoretiske eksamen og fagprøve innen dyrefaget. Gjennom grundig teoretisk opplæring og veiledning basert på egen erfaring, vil studentene få den nødvendige kunnskapen og forståelsen som kreves for å lykkes i bransjen.

Hundeinstruktør

Vår Hundeinstruktørkurs er rettet mot de som ønsker å forbedre sine trener- og instruktør ferdigheter. Enten du er en erfaren hundeeier som ønsker å utvikle dine ferdigheter eller en potensiell hundetrener som ønsker å jobbe profesjonelt, vil dette kurset gi deg den nødvendige ekspertisen og kompetansen du trenger.

Dyrefagutdanning

Vår Dyrefagutdanningskurs kombinerer det beste fra begge verdener. Dette kurset tilbyr en helhetlig tilnærming til dyrefaglig utdanning og er ideelt for de som ønsker å oppnå både fagbrev og bli en kompetent trener og instruktør innen dyrefaget.

Trygt valg

Uansett hvilket kurs du velger, kan du være trygg på at våre erfarne instruktører og omfattende læringsressurser vil støtte deg på veien mot dine karrieremål innen dyrefaget.