Flere muligheter til å skaffe seg fagbrev

Obs fylkene har forskjellige muligheter for fagbrev, ta kontakt med ditt fylke for å finne hvilke de tilbyr.

Fagbrev

 Praksis + Eksamen + Fagprøve = Fagbrev 

Praksiskandidatordning

5 års yrkeserfaring i bransjen.
Dette passer for deg som er voksen og har jobbet lenge innenfor et fag.

Utgangspunktet er at praksiskandidaten har tilstrekkelig og allsidig praksis (jobb) i faget. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole. Praksisen må dokumenteres og godkjennes av fylket ditt.
En praksiskandidat som ønsker å avlegge fagprøve, må ha bestått yrkesteoretisk eksamen i programfagene som beskrevet i læreplanene fra Utdanningsdirektoratet.
Du kan få redusert tiden du må jobbe gjennom realkompetanse-vurdering eller godskriving av praksis. Dette gjelder for eksempel dersom du har relevant skolegang, altså videregående.

 • Dokumentasjonsordning, som betyr at du ikke får opplæring
 • Målgruppen er voksne som har jobbet lenge innenfor et fag
 • Du må ha relevant og allsidig arbeidserfaring i lærefaget
 • Kreves minimum fem års allsidig praksis i faget, altså bred arbeidserfaring. (Retningslinjer for vurdering av praksis)
 • Kreves også bestått skriftlig eksamen i lærefaget, ikke fellesfag (Privatisteksamen i dyrefag (DYR3103), se lengre ned på siden)

Lærling

Dette er generelt den vanligste veien til fag- og svennebrev. Dette passer for de som skal gå eller går på videregåendeskole.
Varighet: 4 år
 1. året: opplæring på skole 
 2. året: opplæring på skole
 3. året: opplæring i bedrift 
 4. året: opplæring i bedrift 


Søk på videregåendeskoler og lærebedrifter her: vilbli.no

Som lærling hos Fjellanger Hundesenter får du Dyrefagutdanning som en del av opplæringen. Du vil også få muligheten til å søke som lærling hos Nordisk Sprengstoffhund

Fagbrev på jobb

Veiledet opplæring på jobb.
Varighet: 1-4 år
Dersom du har en jobb som er villig til å gi deg opplæring, kan denne veien være aktuell for deg.

For å benytte deg av ordningen må du
 • ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende
 • være i jobb og ha minst ett års praksis i lærefaget
 • skrive en kontrakt om fagbrev på jobb


Du får
 • beholde lønnen i opplæringstiden
 • opplæring og veiledning på arbeidsplassen
 • fritak fra fellesfagene, men du må bestå en skriftlig eksamen før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøven


Varigheten kommer an på det enkelte fag og din praksis og erfaring (realkompetanse). Du må minimum ha opplæring i ett år, i tillegg til ett års godkjent praksis før opplæringen begynner.

Videregående opplæring for voksne

Videregående opplæring for voksne, også kalt voksenopplæring, er videregående tilpasset for voksne.
For å ha rett til opplæring for voksne må du være over 25 år, og du kan ikke ha fullført og bestått videregående.
Videregående opplæring for voksne organiseres på flere måter, både på skolen, som nettundervisning eller på andre måter. Undervisningen skal være tilrettelagt med hensyn til tid, sted og fremdrift i opplæringen. Undervisningen kan tilbys på hel- eller deltid, på dag- eller kveldstid.
Både voksne med og uten rett til videregående opplæring kan søke om å få plass. Voksenopplæringen kan ha egne søknadsfrister.

Full opplæring i bedrift

Passer for deg som vil eller må ta hele opplæringstiden i bedrift, og ikke på skole.
Varighet: 4 år
 1. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 2. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 3. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 4. året: Opplæring i bedrift og videregående skole


0+4-ordningen kan blant annet være aktuell for deg som enten
 • har tatt studieforberedende og vil bli fagarbeider, men ikke lengre har rett til videregående opplæring
 • vil begynne som lærling rett etter ungdomsskolen. Da må du ta fellesfag samtidig som du er lærling

Husk at for å kunne gå denne veien, må du ha en bedrift som vil ta ansvar for opplæringen din. Bedriften må kunne godkjennes som lærebedrift. Det er ingen aldersgrense for ordningen.

Alternativer til fagbrev

Lærekandidat (kompetansebevis)

Kompetansebevis i stedet for fagbrev.
Denne veien kan være aktuell for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.
Varighet: 1-4 år

Veien fungerer slik at
 • du får en opplæringskontrakt med utvalgte kompetansemål, som er tilpasset deg
 • når opplæringen er ferdig går du opp til en kompetanseprøve
 • kompetanseprøven er mindre omfattende enn en fag- eller svenneprøve
 • når du har bestått en kompetanseprøve, får du et kompetansebevis


Som lærekandidat kan du ha rett til spesialundervisning. Ved behov kan opplæringstiden utvides med inntil to år. Hvis du i løpet av læretiden ser at du likevel kan klare å gå opp til full fag- eller svenneprøve, kan opplæringskontrakten endres til vanlig lærekontrakt.

Praksisbrevkandidat (praksisbrev)

Praksisbrev i stedet for fagbrev.
Kan være aktuelt for deg som ikke vil eller kan ta fullt fagbrev akkurat nå.
Varighet: 2 år
 1. året: Opplæring i bedrift og videregående skole
 2. året: Opplæring i bedrift og videregående skole


Praksisbrevkandidatordningen er et toårig opplæringsløp for deg som ønsker en mer praktisk, yrkesfaglig videregående opplæring der mye av opplæringen skjer ute i en bedrift.
 • Opplæring i to år
 • Kort og praktisk opplæring
 • Mye av opplæringen skjer ute i bedrift
 • Reduserte krav til fellesfag


Ordningen er ikke individuelt tilpasset. Du følger en lokalt utviklet læreplan for faget. Som praksisbrevkandidat går du ikke opp til full fag- eller svenneprøve, men en praksisprøve. Du får et praksisbrev i stedet for et fagbrev. Du har mulighet til å fortsette frem til fullt fag- og svennebrev senere dersom du ønsker det.
Veien videre

Eksamen i dyrefag

For flere blir neste steg å ta en teoretisk tverrfaglig eksamen i dyrefag (privatisteksamen) før de kan melde seg opp til fagprøven.

Det gjelder bl.a.:
 • praksiskandidater
 • fagbrev på jobb
 • lærlinger som ikke har nylig gått dyrefag eller naturbruk på videregående skole 


Ikke stress, vi hjelper deg!
Veien videre

Bli lærling

Ønsker du å bli lærling?
Ditt neste steg er å ta kontakt med fylkeskommunen, der du bor, for å få veiledning. 
Her er en oversikt på lærebedrifter:
Er du usikker, så kan vi hjelpe deg i gang: