1-årig Kurs

Dyrefagutdanning 

(Hundeinstruktør + Dyrefagarbeider)

Hundeinstruktør og Dyrefagarbeider komplementere hverandre, så hvis du ønsker å bli skikkelig god anbefaler vi å ta denne kombinasjonen.
Fordyp deg tverrfaglig i dyrefaget!
Write your awesome label here.

Tverrfaglig pensum

Dyktige forelesere

Flere års erfaring med utdanning

Online og praktisk undervisning

Hvorfor velge begge kursene?

Her er noen av forskjellene på Hundeinstruktør og Dyrefagarbeider:

(Eventuelt hva du velger bort ved å velge ett av kursene istedenfor kombinasjonen)