Søkshundsertifikat 

 • Kursleder: Rune Fjellanger
 • Foreleser: Adee Schoon
Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize
Fjellanger Hundesenter er kjent langt utenfor Norges grenser når det gjelder utvikling av søkshunder og for sine resultater fra egen forskning.  Søkshundsertifikat er utdanningen for dere som ønsker et arbeid som hundefører med tjenestehund (narkotika-, sprengstoff-, redning-) eller for å videreutvikle kompetanse som instruktør og hundetrener for bruk av søkshunder. 

Kursinnhold

Generell info om kurset

Fjellanger Hundesenter, ved Rune Fjellanger, har arbeidet med utvikling av treningsmetoder for søkshunder til tjenesteformål i mer enn 30 år.
Rune Fjellanger, har selv stått for opplæring og godkjenning av mer en 50 søkshunder til tjeneste innenfor de fleste områder. I mer enn 10 år hadde  han oppdrag for FN med mine- og eksplosivhunder og de siste 12 årene er brukt til å gjennomføre banebrytende forskning på flere områder.
Nå vil han gi sin kompetanse videre gjennom å tilby kurset søkshundsertifikat - et kurs for videregående.
Dette vil være en spesialutdanning for yrkesutøvere og spesielt interesserte innenfor arbeid med søkshunder. En utdanning innen spesialsøk som gjelder utvikling, trening og bruk av spesialsøkshund, som kvalifiserer til sertifikat etter gjennomført kurs og bestått teoretisk og praktisk eksamen.

Spesialutdanningen vil starter opp i slutten av januar hvert år, men der sette krav til forkunnskaper for å bli tatt opp og bli en av de 15 studentene som får plass på kurset. Du kan søke opptak dersom du har kompetanse som fra et av alternativene nedenfor:
 • Gjennomført grunnutdanning fra Dyrefag (instruktørutdanning) eller Fjellanger Hundesenter sin fagutdanning med bestått eksamen.
 • Fullført søkshundutdanning (webinar/Online) med bestått eksamen.
 • Annen dokumentert tilsvarende teoretisk- og praktisk utdanning vil også kunne kvalifisere for opptak.


Har du ikke slik erfaring fra tidligere vil vi anbefale deg å gjennomføre kurset Søkshundutdanning (webinarserie).

Et yrke med bruk av søkshund som tjenestehund?

Når du har gjennomført denne utdannelsen (som deltaker) har du gode forutsetninger for å utvikle din egen tjenestehund innenfor søksarbeid uansett hvilke disiplin du ønsker å arbeide.
Elevene som blir valgt ut til dette halvåret med fordypning innen spesialsøkshund lære å utvikle sin egen søkshund så langt egenskapene med hunden strekker.
Fjellanger Hundesenter og Nordisk Sprengstoffhund vil også se seg om etter kandidater fra denne utdanningen når nye medarbeidere til sine søkshundprosjekter skal velges ut.
Utdanningen vil gi deg gode forutsetninger til å lykkes med utvikling av egen tjenestehund, enten det er innenfor det private, søk/redning (USAR) – eller du ønske en karriere med tjenestehund hos Politiet, Tollvesenet, Forsvaret eller Kriminalomsorgen.
Utdanningen vil også bli vist til overfor myndigheter og private entrepenører når det søkes kompetanse for utdanning av personell som skal utføre oppdrag med våre bakkesøkshunder etter eksplosiver.

Privat utdanning innen trening og bruk av spesialsøkshunder - hva innebærer det?

 • 5 weekendsamlinger (lørdag og søndag 10.00 – 17.00) hvorav 1 prøvedag i forbindelse med eksamen.
 • Tilgang til alle forelesninger, samt litteratur, oppgaver til selvstudie og innlevering.
 • En lukket Facebook-gruppe der du kan holde kontakten med de andre elevene eller stille spørsmål til foreleserne
 • Etter hver weekendsamling må du jobbe med forskjellige treningsoppgaver med din egen hund og sende inn besvarelse på oppgavene som blir gitt i tilknytting til undervisningen.
 • Du vil også lære hvordan du kan systematisere og logge din egen trening eller bruke samme system for å gi presise tilbakemeldinger til lærere og medelever.
 • Søkshundsertifikat – utdanningen avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve på den siste samlingen. 

Webinarer og kursinnhold

Rune Fjellanger

Kursleder
Rune er utdannet biolog fra UIB, med en master i sansefysiologi, med luktesans på hunden som spesialfag. Han har hatt spesiell interesse for utvikling av treningsmetoder for utvikling av søkshunder, noe som har resultert i mer enn 50 godkjente tjenestehunder av ulike kategorier.
Rune etablerte Fjellanger Hundeskole as i 1998, som hele tiden har vært drevet som et kurs- og treningssenter for hunder og hundeiere.
I mange år arbeidet Rune for FN hvor han ledet ulike forksningsoppdrag med utvikling av minesøkshunder.
De siste 10 årene har Rune viet sin tid til forskning og utvikling i samarbeid universiteter og de største industriselskapene i Norge. Utviklet «rust-hunder» i samarbeid med Equinor og «kreft-hunder» i samarbeid med Helse Bergen og Norsk Forskningsråd.
Siden 2019 har Rune bygget opp en egen virksomhet hvor hunder benyttes til å søke opp udetonert sprengstoff.
Patrick Jones - Course author

Adee Schoon

Foreleser
Rune Fjellanger har i mange år også samarbeidet med Dr. Adee Schoon, Nederland. Dr. A. Schoon/R. Fjellanger har gjennomført flere forskningsprosjekt sammen der FN, Norsk olje- og gassindustri og helsevesenet med støtte fra Norsk Forskningsråd har stått som oppdragsgivere.
Dr. Adee Schoon studerte biologi ved Leiden universitet, tok master i etologi i 1981. I 1983 startet hun å undervise ved universitetet i Amsterdam og i 1997 gjorde hun sin doktorgrad på ID-hunder “The performance of dogs in identifying humans by scent” ved Leiden universitet.
Dr. Schoon har jobbet som fagansvarlig for søkshunder ved det Nederlandske politiet de siste 25 årene. Adee og har også hatt fagansvar tilknyttet til utdanning av søkshunder i regi av Frontex, innenfor politisamarbeidet i Schangen.
Dr. Adee Schoon er fast foreleser ved Fjellanger Hundesenter sin søkshundsertifikat utdanning.
Patrick Jones - Course author