Søkshundutdanning (Webinarserie)

  • Kursleder: Rune Fjellanger
Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize
Søkshundutdanning er et nettkurs med 7 webinarer.
Rune Fjellanger tar dere med inn i sitt aller helligste når det gjelder sin kjernekompetanse innen utvikling og bruk av søkshunder. Med over 40 års erfaring og opplæring av mer en 50 tjenestehunder som søkshunder til ulike bruksformål, vil han vise dere sine treningsmetoder. Inklusiv hvordan han tilpasser trening til ulike raser.

Kursinnhold

Generell info om kurset

Rune Fjellanger har drevet med søkshunder i 43 år. Han er utdannet biolog med et hovedfag på luktesans hos hund. Rune har i hele sin karriere med søkshunder vært spesielt opptatt av utvikling av nye treningsmetoder og hvordan nye prinsipper kan forbedre hundens prestasjoner i praktisk arbeid.

Nå lanserer han en webinarserie over 7 kvelder som han har kalt «søkshundutdanning». En tidligere versjon av samme kurset har de siste årene vært tilgjengelig som et online-kurs i regi av Fjellanger Hundesenter. Kurset er nå blitt oppdatert med nye videoer og med flere alternativer til metoder for opplæring. De siste årene har Rune bygget opp en tjeneste med sprengstoffhunder og opplæring av nye hunder til denne virksomheten vil også inngå i denne webinarserien.

Dette kurset kan også benyttes til å kvalifisere seg til opptakt for kurset "Søkshundsertifikat" som starter i januar hvert år.
For å kunne bruke dette som kvalifisering må en bestå eksamen etter fullført webinarserien. Eksamen vil bli gjennomføres på nett, med oppgaver hentet fra pensum (webinarene). Selv om dette kurset består av en serie webinarer, vil det være fult mulig å melde seg på etter at kurset har begynt. Alle webinarene er tatt opp og vil være tilgjengelig inne på plattformen for alle som kjøper tilgang til kurset. Tilgang gis i minimum 6 mnd etter oppstart.  
Du kan lese mer om kurset «Søkshundsertifikat» her.

Tema i undervisningen

I webinaret får en følge utvikling og treningen av valper fra to ulike valpekull av rasene Jakt Cocker Spaniel og Belgisk Fårehund Malinois. Fra begge kullene er det gjennomført trening med tanke på utvikling av kandidater som kan brukes som tjenestehunder. Det vil også være undervisning om hundens luktesans og forklaringer på hvordan biologi og kjemiske grunnprinsipper må spille sammen når optimale betingelser for treining av søkshunder skal skapes.
I de siste modulene vil det bli formidlet mer om systematikk og bruk av treningslogger. Der vil det bli satt fokus på treningsprinsipper hvor tjenestehunder, søk og redning, trening av sprengstoffhunder og bruk av hunder i forskning.

Videre kurs - Søkhundsertifikat

Dette kurset kan også benyttes til å kvalifisere seg til opptakt for kurset "Søkshundsertifikat" som starter i januar hvert år.
For å kunne bruke dette som kvalifisering må en bestå eksamen etter fullført webinarserien. Dette er en prøve som gjennomføres på nett, med oppgaver hentet fra pensum (webinarene).
Søkshundsertifikat er en utdanning med fokus på metoder og praktisk trening av søkshunder innen alle kategorier, som vil være tilgjengelig for klasser på inntil 15 elever hvert vårsemester. Elever bør ha forkunnskaper innen læringspsykologi, atferdsbiologi og observasjon/atferdsanalyse, for å være godt rustet for et studie om spesialsøkshunder. Kurset består av 5 praksis-samlinger og avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.
Ønsker du et arbeid som hundefører med søkshund (narkotika-, sprengstoff-, SAR) eller videreutvikle din kompetanse som instruktør, er nettopp dette en utdanning for deg!
Du kan lese mer om kurset «Søkshundsertifikat» her.

Webinarer og kursinnhold

Møt Instruktøren

Rune Fjellanger

Rune er utdannet biolog fra UIB, med en master i sansefysiologi, med luktesans på hunden som spesialfag. Han har hatt spesiell interesse for utvikling av treningsmetoder for utvikling av søkshunder, noe som har resultert i mer enn 50 godkjente tjenestehunder av ulike kategorier.
Rune etablerte Fjellanger Hundeskole as i 1998, som hele tiden har vært drevet som et kurs- og treningssenter for hunder og hundeiere.
I mange år arbeidet Rune for FN hvor han ledet ulike forksningsoppdrag med utvikling av minesøkshunder.
De siste 10 årene har Rune viet sin tid til forskning og utvikling i samarbeid universiteter og de største industriselskapene i Norge. Utviklet «rust-hunder» i samarbeid med Equinor og «kreft-hunder» i samarbeid med Helse Bergen og Norsk Forskningsråd.
Siden 2019 har Rune bygget opp en egen virksomhet hvor hunder benyttes til å søke opp udetonert sprengstoff.
Patrick Jones - Course author