Atferdsmedisin trinn 1 - hund og katt

Dyreatferdssenteret har gleden av å presentere 6 live webinarer med veterinær Gry Eskeland. Dette kurset er en unik mulighet for hundetrenere og kattetrenere, medhjelpere på omplasseringssentre, problematferdsutredere uten NMBU-serien og dyrepleiere og klinikkassistenter som har behov for å forstå mer av emosjoner og nevrovitenskap Det vil være et interaktivt kurs med mulighet til å spørre om råd og diskutere erfaringer. Kurset inkluderer også tilgang til en lukket Facebook gruppe der du kan stille spørsmål til Gry mellom webinarene og holde kontakten med de andre deltakerne. Det blir gjort opptak av alle webinarer, og du vil ha tilgang til disse i ca. 1 år. Kurset foregår på norsk, og tar for seg norske forhold, oppdatert vitenskapelig kunnskap.

Hvem kan delta? Kurset er for de som jobber med emosjonelle problemer hos hund og katt på jevnlig basis, f.eks som en profesjonell hundetrener eller de som har det som fritidsgeskjeftigelse, de som jobber med å redde ville katter, eller omplasseringsdyr generelt. Er du dyrepleier eller veterinærassistent og ønsker å utvide kunnskap slik at du kan starte en videreutdanning innen atferd, så er dette kanskje et første kurs i en rekke. Vi i Dyreatferdssenteret er opptatt av at det er utdannete atferdskonsulenter som skal jobbe med alvorlige emosjoner, men kanskje du er en av dem som vurderer å ta steget opp til å gjøre denne utdannelsen? Ta kontakt på mail til gry@dyreatferd.no om du er usikker på om din forkunnskap vil holde.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize
Oversikt

Hva lærer du og hvilke tema ser vi på?

Webinar 1

Dette webinaret gir den første introduksjon til atferdsmedisin og  forklarer den vitenskapelige tenkningen innen feltet og  hva som er forskjell på treningslære og atferdsmedisin. Vi ser på emosjoner med Panksepps øyne, og forklarer vaskmodellene til Sarah Heath. Vi ser på hvordan atferdsanalyse er viktig i atferdsmedisinen og forklarer constructional approach som en videreutvikling av dette. Vi avslutter med en etisk refleksjon over atferdsmedisin idag  og hvorfor vi er kommet til dette punktet i en verden anno 2024.

29-01-2024
kl. 20.00-21.30

Webinar 2

Dette webinaret vil omhandle veterinærens og atferdskonsulentens jobb ved et atferdskasus, fra første telefon til ferdig løst problem. Kartlegging, sjekke ut medisinske årsåker til atferdsproblemet, planlegge trening og øvelser for den individuelle familien. Holde motivasjonen og fokuset over tid. I tillegg går vi inn på temaet stress, og hvordan det påvirker atferd.

05-02-2024
KL. 20.00-21.30

Webinar 3

Hvordan virker hjernen? Det er fokuset for dette webinaret og vi skal ta for oss begrep som aksjonspotensial, reseptorer, nevrotransmittere, de forskjellige delene av hjernen og dens funksjoner. Hvilke nevrotransmittere har vi og hvor finner vi dem?


12-02-2024
KL. 20.00-21.30

Webinar 4

Dette webinaret går dypere inn i materien av nevrotransmittere og forklarer mer i detalj og i praksis hvordan de virker i grupper av medisiner og i nevromodulerende kosttilskudd. Vi ser også på feromoners funksjon og virkemåte

19-02-2024
KL. 20.00-21.30

Webinar 5

Teamarbeid. Atferdsmedisin er et tverrfaglig felt og vi trenger hjelp av flere profesjoner men også frivillige for å få best mulig effekt av atferdstrening. Jeg beskriver mitt syn på hvordan resepsjonister, assistenter, dyrepleiere og veterinærer og atferdskonsulenter kan jobbe sammen når kunden kommer med dyret på klinikken, og hvordan en kan hente hjelp hos hunde-,katte-trenere, omplasseringsfrivillige, kenneler, oppdrettere o.l. for  å hjelpe dyrevvelferd og eiervelferd. I tillegg ser vi på hormonelle årsaker til atferdsproblemer, løpetid, pubertet og hva skjer når vi kastrerer hannhund og tispe. På kattesiden, hvorfor er det lurt å kastrere?
26-02-2024
KL. 20.00-21.30

Webinar 6

Dette webinaret blir en oppsummering av det vi allerede har snakket om og det blir gruppediskusjon Deltakerne får 3 scenarier som de skal løse i grupper
04-03-2024
KL. 20.00-21.30

Møt vårt team

Gry Eskeland

Hovedforeleser
Hun studerte til veterinær i Edinburgh og ble ferdig i 1994, og allerede i 1995 startet tilbudet innen atferdskonsultasjon. Hun etterutdannet seg ved University of Southampton i perioden 1997-2001, med dipCABC og senere fullførte hun en master ved samme studiested med tittel «Educational methods as risk factors for problem behaviours in dogs».  

Annen faglig bakgrunn:  videreutdannet seg med kurs i ESAVS, konferanser som Clickerexpos, og IAHAIO, holdt foredrag for dyrepleiere, veterinærer, hunde- og katteeiere, hatt poster og foredrag ved ESVCE sin europeiske konferanse. I tillegg har hun jobbet med egne hunder innen agility og nosework. Hun har instruktørkurs fra Canis, kurs innen Do as I do, og initierte NMBU kursserien for atferdskonsulenter på Ås. Hun bor i Moss og har hatt hunder helt siden starten. Erfaring med små og store hunderaser, og korte perioder med katt i huset også.

Britt Janne Karlsen

KURSVERT
Britt Janne er atferdskonsulent i Dyreatferdssenteret, utdannet atferdskonsulent gjennom NMBU, og har siden 2008 hatt individuelle treningstimer, veiledning og atferdstimer. 

Annen faglig bakgrunn: Kommunikasjon, forebyggende miljøarbeid for barn og unge, og pedagogikk. Hundeinstruktørutdanning, kurs og seminar gjennom Fjellanger Hundesenter siden 2002. Britt Janne har jobbet som lærer i hundefag ved videregående skole i 9 år. Arbeidserfaring ellers: Hundefører med narkotikahund i tolletaten, og 5 års trening av sel og sjøløver og flere andre arter ved Akvariet i Bergen. Britt Janne startet Dyreatferdssenteret avdeling Bergen og omegn i 2020. Titt gjerne innom nettsiden dyreatferd-bergen.no