Kurs i atferdsmedisin for hund og katt

Dette kurset er en unik mulighet for adferdskonsulenter og veterinærer som har behov for å forstå mer av psykofarmakologi for å hjelpe pasienter med emosjonelle utfordringer bedre.
Det vil være et interaktivt kurs med mulighet til å spørre om råd, ta med deg et kasus, utforske og diskutere. 
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Oversikt

Hva lærer du og hvilke tema ser vi på?

Webinar 1

Dette webinaret forklarer den vitenskapelige tenkningen innen feltet atferdsmedisin og tar et eklektisk perspektiv der flere modeller undersøkes, forkastes eller beholdes. Vi ser på den medisinske modell/patologiske modell, etologiske modell med fokus på affective neuroscience fra Panksepp og Sarah Heaths sink modell, atferdsanalyse med fokus på antecedents, behaviour og consequence analyser, og avsluttes med en etisk refleksjon over hva medisinering gjør med dyr, og hvorfor vi er kommet til dette punktet i en verden anno 2022.


04.09.23 kl 2030-2200

Webinar 2

Dette webinaret vil omhandle differensialdiagnoser til atferdsproblemer. Viktigheten av å gjøre en god kartlegging og en klinisk undersøkelse i forkant av det å sette i gang med medisinering. Hvilke nevromodulerende kosttilskudd finnes på markedet, hvilke nevrotransmittere fungerer de på, og hvordan skal vi velge pasienter som det kan ha effekt på. I tillegg blir det gjennomgang på de medisinene vi kaller for førstehjelpsmedisiner/­medisiner til sporadisk bruk.


11.09.23 kl 2030-2200

Webinar 3

Team-arbeid mellom veterinær og atferdskonsulent. Viktighet av et tverrfaglig team. Dette webinaret vil fokusere på hvilken info det er viktig å klarlegge i forkant av medisinering, med fokus på spørreskjema, kartlegge hvor eieren er i prosessen, hvor dyret er i utviklingen av problematferden (startfase, middelfase, sluttfase). I tillegg vil vi nå repetere hvilke grupper av medisiner som brukes i atferdsmedisin, og jobbe aktivt med at deltakerne får flyt på denne kunnskapen. Dersom både atferdskonsulenten og veterinæren har dette på flyt vil det hjelpe kommunikasjonen mellom dem. Et eksempel på hvordan vi gjør det i Dyreatferdssenteret vil bli presentert.


18.09.23 kl 2030-2200

Webinar 4

Dette webinaret går dypere inn i materien rundt tricycliske antidepressants (TCA) og Selektive serotoninopptakshemmere (SSRI). Kasus 1 Sarah Heath og katt som markerer.


25.09.23 kl 2030-2200

Webinar 5

Dette webinaret ser på gruppene MAOI’s,  kabergolin, gabapentin, pregabalin mix til bruk for veterinærbesøk Hormonelle årsaker til atferdsproblemer, Kastrering og suprelorin. Kasus:En gjesteforeleser tar oss med inn i et hundekasus og beskriver hennes perspektiv
09.10.23 kl 2030-2200

Webinar 6

Dette webinaret tar for seg diverse farmakologiske triks, og en oppsummering Deltakerne får 3 kasus som de skal løse i grupper
16.10.23 kl 2030-2200

Møt vårt team

Gry Eskeland

Hovedforeleser
Hun studerte til veterinær i Edinburgh og ble ferdig i 1994, og allerede i 1995 startet tilbudet innen atferdskonsultasjon. Hun etterutdannet seg ved University of Southampton i perioden 1997-2001, med dipCABC og senere fullførte hun en master ved samme studiested med tittel «Educational methods as risk factors for problem behaviours in dogs».  

Annen faglig bakgrunn:  videreutdannet seg med kurs i ESAVS, konferanser som Clickerexpos, og IAHAIO, holdt foredrag for dyrepleiere, veterinærer, hunde- og katteeiere, hatt poster og foredrag ved ESVCE sin europeiske konferanse. I tillegg har hun jobbet med egne hunder innen agility og nosework. Hun har instruktørkurs fra Canis, kurs innen Do as I do, og initierte NMBU kursserien for atferdskonsulenter på Ås. Hun bor i Moss og har hatt hunder helt siden starten. Erfaring med små og store hunderaser, og korte perioder med katt i huset også.

Britt Janne Karlsen

KURSVERT
Britt Janne er atferdskonsulent i Dyreatferdssenteret, utdannet atferdskonsulent gjennom NMBU, og har siden 2008 hatt individuelle treningstimer, veiledning og atferdstimer. 

Annen faglig bakgrunn: Kommunikasjon, forebyggende miljøarbeid for barn og unge, og pedagogikk. Hundeinstruktørutdanning, kurs og seminar gjennom Fjellanger Hundesenter siden 2002. Britt Janne har jobbet som lærer i hundefag ved videregående skole i 9 år. Arbeidserfaring ellers: Hundefører med narkotikahund i tolletaten, og 5 års trening av sel og sjøløver og flere andre arter ved Akvariet i Bergen. Britt Janne startet Dyreatferdssenteret avdeling Bergen og omegn i 2020. Titt gjerne innom nettsiden dyreatferd-bergen.no

Sarah Heath

INPUT via kasus
BVSc PgCertVE Dip.ECAWBM(BM) CCAB FHEA FRCVS RCVS and EBVS® European Veterinary Specialist in Behavioural Medicine

Sarah qualified from Bristol University and spent four years in mixed general practice before setting up Behavioural Referrals Veterinary Practice in 1992. She is an RCVS and European Veterinary Specialist in Behavioural Medicine. In 2018 she was made a Fellow of the Royal College of Veterinary Surgeons for meritorious contributions to the profession. Sarah is an External Lecturer in small animal behavioural medicine at Liverpool University and also teaches on the veterinary undergraduate course at Surrey University. She is a Certified Clinical Animal Behaviourist under the ASAB accreditation scheme. She sees clinical cases across North West England. Sarah lives in Chester with 3 cats, Sami, Louis and Didi who were hand reared at Cats Protection Warrington and came to live with Sarah in 2017.Se hennes hjemmeside her: https://behaviouralreferrals.co.uk/

Gjesteforeleser -følg med

???
Her kommer en gjesteforeleser som skal gi en input på et kasus for å beskrive hans/hennes perspektiv, følg med

Margunn Tvedten

input via kasus
Margunn ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøyskole i 1992. Hun har etter dette jobbet i kombinert vererinærpraksis etterfulgt av 14 år ved Lørenskog Dyreklinikk som klinikkveterinær.

Margunn har vært ansatt ved Brumunddal Dyreklinikk siden våren 2012. Våren 2014 ble hun daglig leder og medeier i klinikken. Hennes hovedinteresser innen smådyrmedisin er reproduksjon og atferd. Innen disse feltene har hun sin etterutdanning bla fra European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS). Ved siden av jobben her ved dyreklinikken er Margunn oppdretter av Chesapeake Bay Retriever. Se hennes hjemmeside her: http://www.aquamanda.no/