1-årig Kurs

Dyrefagutdanning 

(Hundeinstruktør + Dyrefagarbeider)

Et kurs ideelt for de som ønsker å fordype seg i dyrefaget.
Dette kurset kombinerer Hundeinstruktør kurset og Dyrefagarbeider kurset. Det innebærer at som deltaker får du både forbedre dine trener- og instruktørferdigheter, og at du forbereder deg til teorieksamen i dyrefaget mtp. fagbrevet.
Ta det første steget mot å formalisere din kompetanse med Dyrefag AS.
Oppstart: 1. september 2024
Write your awesome label here.

Tverrfaglig pensum

Dyktige forelesere

Flere års erfaring med utdanning

Online og praktisk undervisning