Dyrefagutdanning - Observatør

Innhold - 5 hoved moduler

Deltakere har tilgang til innholdet i 1 år. I undervisningen bruker vi hovedsakelig hunder som modelldyr.
 • Videoleksjoner
 • Live Q&A 
 • Tester
 • Litteraturliste
 • Kommunikasjon og diskusjon i Nettverk
 • Observatør på praksis med hund
 • Delta på praksisøkter uten hund
  (f.eks. klikker-lek, TAG Teach)
 • Diplom
Videoleksjoner er forelesninger som utgjør pensumet for dyrefagutdanning. Litteraturlister er anbefalt lesestoff for å støtte læringen og forståelse for viktige tema. Det er over 40 timer med videoleksjoner samt må det påregnes tid til egen studie og oppgaver.

Oppgaver
omfatter innleveringer og gjøremål. Innleveringer kan være skriveoppgaver eller å sende inn videoklipp fra egen trening (se utstyrsliste). Gjøremål er oppgaver hvor deltaker f.eks. skal se en video eller lese en artikkel; det er ikke noe som skal leveres inn.

Live Q&A
(questions and answers) økter foregår via MS Teams hvor vi møtes for å snakke om tema i pensum, diskutere gjøremål og mulighet til å stille spørsmål. Det vil bli tatt opptak av disse øktene slik at dere kan se de flere ganger.

Test
(MCQ multiple choice questions) er valgfrie for å teste seg selv på pensumet. Vurdering på disse testene vil ikke telle mot endelig resultat for utdanningen.

Nettverk
 er en funksjon i plattformen som gjør det enkelt for deltakere og forelesere å kommunisere. Det gir oss også muligheten til å diskutere og kommentere på innholdet i modulene.

Oppstart

Oppstart for 2023-2024 er ikke bestemt.
Påmeldingsfrist: datoer for neste kull 2023-2024 kommer.

Praksissamlinger

Det er 3 praksissamlinger fordelt utover skoleåret. Du velger om du ønsker å ta praksis i Bergen eller Oslo.
Bergen: Fjellanger Hundesenter Lyseklosterveien 310, 5215 Lysekloster
Oslo: ikke bestemt, deltakere blir oppdatert.
Deltakere er selv ansvarlig for å finne overnatting og transport til lokalet.
Samlingene varer fra torsdag til søndag eller fredag til mandag;
eksempel på hvordan timeplanen kan se ut:
 • Torsdag kl. 12.00-17.00
 • Fredag kl. 10.00-17.00
 • Lørdag kl. 10.00-17.00
 • Søndag kl. 10.00-15.00
                   Tidene over tas med forbehold om endringer.
Praksissamlingene vil vektlegge praksisøkter både med hund og menneske. Det vil si at vi kommer til å øve på å trene og instruere hverandre, og selvfølgelig til å trene hund. 
Det vil være forskjellige øvelser hvor dere får øvd dere på trenerferdigheter.  Dere vil få mer info om praksissamlingene inne på plattformen når det nærmer seg. 
Datoer til praksis-samlingene for 2022-2023 er:
Nye datoer for 2023-2024 kommer.
 • Bergen
 • Oslo
 • (høst)
 • (vinter)
 • (vår)
             Utforsette hendelser f.eks. Covid / Datoer over tas med forbehold om endringer. 

Eksamen - omfatter:

Eksamen omfatter flere ulike deler for å dekke mest mulig av pensumet. Den vil inkludere:
 • Tekstanalyse - bruke fagbegrep til å forklare det som skjer i teksten; teksten er en fortelling.
 • Kartlegging - kartlegge atferd til et dyr; du får en "kunde" som du stiller spørsmål til for å kunne drøfte hva som skjer eller ligger bak atferden (ikke foreslå tiltak).
 • MCQ - test for å teste kunnskap på fagbegrep og forståelse.
 • Skriveoppgave - drøfte og reflektere rundt større tema fra pensum; kan minnes om privatisteksamen i dyrefag.
 • Kursvirksomhet og trener - innebærer planlegging av et fiktivt kurs (økonomi, markedsføring, undervisning og praksis)
Mer konkret informasjon vil bli gitt til deltakerne ila skoleåret. Med forbehold om endringer i eksamens innhold. 

Studietips

Utdanningen vil kreve at dere har selvdisiplin for å klare å følge og jobbe med innholdet gjennom skoleåret. Da vil dere få mest ut av live Q&A webinarene, være forberedt til oppgavene og ikke minst samlingene.
Ved start vil dere ha tilgang til noen, men ikke alle videoleksjoner. Vi kommer til å gi dere tilgang til resten underveis, ellers kan det fort bli overveldende. Dere vil få varsel når det legges ut nytt innhold. Vi anbefaler dere å se/lese kort tid etter for å unngå at dere må ta igjen mye senere. Husk også tidsfristene for innleveringene.

Pris og betaling

Full pakke 39 000
Observatør 25 000
Nettbasert 16 000
Påmelding er bindende
Kursavgiften må betales i sin helhet også om du av forskjellige årsaker skulle ønske å «hoppe av» i løpet av kurset. Du skal kun søke på dette kurset dersom du er innstilt på å studere seriøst og legge ned den innsatsen som kreves over hele året. 
Delbetaling
Ta kontakt i tilfelle det er et ønske om delbetaling.

Diplom og vitnemål

Deltakere som tar Observatør får diplom for deltakelse ved å ha minst 80% oppmøte.

Er dere flere som ønsker å ta utdanningen?

Er det flere fra en bedrift, hundeklubb eller vennekrets som ønsker å melde seg på Dyrefagutdanning kan vi ordne en egen pakkepris til dere. 

Ønsker du å ta utdanningen over 2 år?

Vi tilbyr en pakkeløsning hvor du kan ta Nettbasert første året og Full pakke andre året. Pris: 43 300 kr

Ønsker du å søke om plass?

Veien til fagbrev

Forbered deg til teorieksamen!
Kombiner Observatør med Eksamensforberedendekurs, få 50% rabatt på kurset.