Valget er ditt

Full pakke
Observatør
Nettbasert
Den 'komplette' pakken

Full pakke

Innhold

 • Videoleksjoner
 • Live Q&A 
 • Tester (MCQ)
 • Litteraturliste
 • Tilgang til diskusjonsforum
 • Innleveringer og gjøremål
 • Praksissamlinger (3 x 4 dager)
 • Eksamen, diplom og vitnemål

Beskrivelse

Komplett løp med 5 (+3) moduler, hvor vi går gjennom et bredt fagfelt innen dyr og dyretrening. Langhelgene vil fylle på med praktisk trening hvor vi får se det teoretiske i praksis. I tillegg vil du forbedre dine trenerferdigheter i arbeid med dyr og mennesker. 
Praksis-samlingene blir holdt både i Oslo og Bergen, velg hvor du ønsker å delta på søknaden. 
"+3" representerer modulene "Velkommen", "Praksissamlinger", og "Eksamen". Disse inneholder veiledning og info rundt de temaene.

Perfekt for deg som

 • ønsker å kombinere teori med praksis
 • hund som liker å trene*
 • er over 18 år
 • over gjennomsnittet interessert i dyretrening
*Dere har eget ansvar for deres hund under samlingene mtp. helse og sikkerhet (les Betingelser*)
Drag to resize
Få alt med deg som observatør

Observatør

Innhold

 • Videoleksjoner
 • Live Q&A 
 • Tester (MCQ)
 • Litteraturliste
 • Tilgang til diskusjonsforum
 • Observatør på praksis med hund
 • Delta på praksisøkter uten hund
  (f.eks. klikker-lek, TAG Teach)
 • Diplom

Beskrivelse

Komplett løp med 5 (+2) moduler, hvor vi går gjennom et bredt fagfelt innen dyr og dyretrening. Langhelgene vil fylle på med praktisk trening hvor vi får se det teoretiske i praksis. I tillegg vil du kunne forbedre dine trenerferdigheter ved å observere andre i deres trening. 
Praksis-samlingene blir holdt både i Oslo og Bergen, velg hvor du ønsker å delta på søknaden. 
"+2" representerer modulene "Velkommen" og "Praksissamlinger". Disse inneholder veiledning og info rundt de temaene.

Perfekt for deg som

 • Ønsker teoretisk og praktisk kunnskap
 • Ønsker en light versjon av Full pakke
 • Ikke har mulighet til å trene egen hund/dyr på samlingene
 • over gjennomsnittet interessert i dyretrening
 • er over 18 år
Drag to resize
100% nettbasert undervisning

Nettbasert

Innhold

 • Videoleksjoner
 • Live Q&A 
 • Tester (MCQ)
 • Litteraturliste
 • Tilgang til diskusjonsforum
 • Diplom

Beskrivelse

Komplett løp med 5 (+1) moduler, hvor vi går gjennom et bredt fagfelt innen dyr og dyretrening. Hele løpet går på nett noe som gir stort rom for organisering av egen tidsplan, du kan se det når som helst og fra alle plasser så lenge du har tilgang til internett. Dette gir deg en mulighet til å lære og følge løpet i ditt eget tempo. 
"+1" representerer modulen "Velkommen" som inneholder veiledning og info.

Perfekt for deg som

 • vil bestemme egen timeplan
 • ikke har mulighet til å reise
 • er interessert i dyretrening
Drag to resize

Ønsker du å søke om plass?

Studieåret - Hva kan jeg forvente?

Innhold

Avhengig av hvilket løp du velger – Nettbasert, Observatør eller Full pakke – vil innholdet variere. Deltakere har tilgang til innholdet i 1 år. I undervisningen bruker vi hovedsakelig hunder som modelldyr.
 • Videoleksjoner (med undertekst)
 • Live Q&A – mulighet for å stille spørsmål til pensum
 • Test (for å teste seg selv)
 • Oppgaver (Innleveringer og gjøremål)
 • Litteraturlister
 • Kommunikasjon og diskusjon i Nettverk
 • Praksissamlinger
 • Eksamen, diplom og vitnemål
Videoleksjoner er forelesninger som utgjør pensumet for dyrefagutdanning. Litteraturlister er anbefalt lesestoff for å støtte læringen og forståelse for viktige tema. Det er over 40 timer med videoleksjoner samt må det påregnes tid til egen studie og oppgaver.

Oppgaver
omfatter innleveringer og gjøremål. Innleveringer kan være skriveoppgaver eller å sende inn videoklipp fra egen trening (se utstyrsliste). Gjøremål er oppgaver hvor deltaker f.eks. skal se en video eller lese en artikkel; det er ikke noe som skal leveres inn.

Live Q&A
(questions and answers) økter foregår via MS Teams hvor vi møtes for å snakke om tema i pensum, diskutere gjøremål og mulighet til å stille spørsmål. Det vil bli tatt opptak av disse øktene slik at dere kan se de flere ganger.

Test
(MCQ multiple choice questions) er valgfrie for å teste seg selv på pensumet. Vurdering på disse testene vil ikke telle mot endelig resultat for utdanningen.

Nettverk 
(eller Community) er en funksjon i plattformen som gjør det enkelt for deltakere og forelesere å kommunisere. Det blir en erstatning for Facebook-grupper som ofte brukes i slike sammenhenger. Det gir oss også muligheten til å diskutere og kommentere på innholdet i modulene.

Oppstart

Vi har oppstart 15. september.
Påmeldingsfrist: 
Full pakke og Observatør innen første praksissamling
 • 6.10 for Bergen
 • 20.10 for Oslo

Nettbasert - ingen frist, åpent hele året

Praksissamlinger

Observatør og Full pakke har 3 praksis-samlinger fordelt utover skoleåret. Du velger om du ønsker å ta praksis i Bergen eller Oslo.
Bergen: Fjellanger Hundesenter Lyseklosterveien 310, 5215 Lysekloster
Oslo: ikke bestemt, deltakere blir oppdatert.
Deltakere er selv ansvarlig for å finne overnatting og transport til lokalet.
Samlingene varer fra torsdag til søndag:
 • Torsdag kl. 12.00-17.00
 • Fredag kl. 10.00-17.00
 • Lørdag kl. 10.00-17.00
 • Søndag kl. 10.00-15.00
                   Tidene over tas med forbehold om endringer.
Praksis-samlingene vil vektlegge praksisøkter både med hund og menneske. Det vil si at vi kommer til å øve på å "trene" eller instruere hverandre, og vi kommer til å trene hund. 
Det vil være forskjellige øvelser hvor dere får øvd dere på trenerferdigheter.  Dere vil få mer info om praksis-samlingene inne på plattformen når det nærmer seg. 
Datoer til praksis-samlingene er:
 • Bergen
 • Oslo
 • 6-9. oktober
 • 20-23. oktober
 • 12-15. januar
 • 5-8. januar
 • 13-16. april
 • 20-23. april
             Utforsette hendelser f.eks. Covid / Datoer over tas med forbehold om endringer. 

Eksamen - omfatter:

Eksamen omfatter flere ulike deler for å dekke mest mulig av pensumet. Den vil inkludere:
 • Tekstanalyse - bruke fagbegrep til å forklare det som skjer i teksten; teksten er en fortelling.
 • Kartlegging - kartlegge atferd til et dyr; du får en "kunde" som du stiller spørsmål til for å kunne drøfte hva som skjer eller ligger bak atferden (ikke foreslå tiltak).
 • MCQ - test for å teste kunnskap på fagbegrep og forståelse.
 • Skriveoppgave - drøfte og reflektere rundt større tema fra pensum; kan minnes om privatisteksamen i dyrefag.
 • Kursvirksomhet og trener - innebærer planlegging av et fiktivt kurs (økonomi, markedsføring, undervisning og praksis)
Mer konkret informasjon vil bli gitt til deltakerne ila skoleåret. Med forbehold om endringer i eksamens innhold. 

Studietips

Utdanningen vil kreve at dere har selvdisiplin for å klare å følge og jobbe med innholdet gjennom skoleåret. Da vil dere få mest ut av live Q&A webinarene, være forberedt til oppgavene og ikke minst samlingene.
Ved start vil dere ha tilgang til noen, men ikke alle videoleksjoner. Vi kommer til å gi dere tilgang til resten underveis, ellers kan det fort bli overveldende. Dere vil få varsel når det legges ut nytt innhold. Vi anbefaler dere å se/lese kort tid etter for å unngå at dere må ta igjen mye senere. Husk også tidsfristene for innleveringene.

Pris og betaling

Full pakke 39 000
Observatør 25 000
Nettbasert 16 000
Påmelding er bindende
Kursavgiften må betales i sin helhet også om du av forskjellige årsaker skulle ønske å «hoppe av» i løpet av kurset. Du skal kun søke på dette kurset dersom du er innstilt på å studere seriøst og legge ned den innsatsen som kreves over hele året. 
Delbetaling
Ta kontakt i tilfelle det er et ønske om delbetaling.

Diplom og vitnemål

Deltakere som tar Nettbasert  kurs får utdelt diplom for deltakelse.
Deltakere som tar Observatør får diplom for deltakelse ved å ha minst 80% oppmøte.
Deltakere som tar Full pakke får diplom og vitnemål ved å:
 • ha 100% oppmøte på praksis*
 • bestå teoretisk og praktisk eksamen
 • bestå alle innleveringer
                   * Les betingelser ift. sykdom og godkjent fravær.

Er dere flere som ønsker å ta utdanningen?

Er det flere fra en bedrift, hundeklubb eller vennekrets som ønsker å melde seg på Dyrefagutdanning kan vi ordne en egen pakkepris til dere. 

Ønsker du å ta utdanningen over 2 år?

Vi tilbyr en pakkeløsning hvor du kan ta Nettbasert første året og Full pakke andre året. Pris: 43 300 kr
Du er ENGASJERT OG MOTIVERT TIL Å LÆRE

Deg som deltaker

Vår utdanning passer til deg som ønsker å bygge ett solid faglig fundament innenfor trening og hold av dyr. 

De som søker har ofte bakgrunn innenfor:
 • Hundesport
 • Dyrebutikk
 • Instruktør
 • Dyrepensjonat
 • Omplassering
 • Hundebarnehage
 • Vil starte egen bedrift
 • Ønsker å ta fagbrev i dyrefag (nytt i 2020)


Utdanningene krever at du er engasjert og motivert til å studere, og at du har selvdisiplin til å jobbe jevnt og trutt hele året. Vi har ikke krav til lang erfaring, det viktigste er at du er ivrig på å tilegne deg kunnskap og klar for å utfordre deg selv!

Om du skulle ønske å forberede deg før oppstart, kan vi anbefale å lese:
 • Ikke skyt hunden! av Karen Pryor
 • Hund av Emma M. Garlant
Empty space, drag to resize

Deltaker med hund

Vi anbefaler å delta med en hund som kan trene blant andre hunder og er komfortabel med å trene tett på andre. Dere har ansvar for egen hund på praksis-samlingene. Det kan være fordel å ha en hund som er vant til å trene, men vi setter ingen krav. 

Utstyr

 • PC m/webcam [Alle]
 • Kamera/mobil til å filme seg selv [Full pakke]
 • YouTube konto til video-innlevering* [Full pakke]
 • Hund som kan trene tett på andre** [Full pakke]
*Alternativt kan du bruke komprimeringsprogram
**Dere har eget ansvar for deres hund under samlingene (les Betingelser*)

Spørsmål og svar

Trenger jeg hund for å delta?

Nei, du behøver ikke å ha hund for å ta utdanningen.
To av utdanningsløpene våre - Nettbasert og Observatør - krever ikke at deltaker har hund. 
Vi har også en løsning for deg som ønsker å ta Full Pakke:
Vi har mulighet til å låne bort noen av våre egne hunder. Dette er en løsning som passe for de som f.eks.
 • har hund som ikke kan delta på praksissamlingene (helse, atferd, osv.)
 • kan låne hund til hjemmeoppgaver, men kan ikke ta den med på samlingene
 • deltaker med andre dyr de kan trene hjemme (f.eks. katt, rotte)
Dersom du ønsker å låne hund på samlingene anbefales at du har noe erfaring med hund. Det er begrenset antall plasser, så ta kontakt for å høre om vi har ledig.

Er det opptakskrav for å søke?

Nei, det er ikke direkte krav for deltakere, men vi vurderer søknadene ut ifra antall plasser, motivasjon og ambisjoner.

Er det aldersgrense for å delta?

For å delta i full pakke eller som observatør må du ha fylt 18 år. For Online har vi aldersgrense på 16 år, men en foresatt må gjøre handelen på nettsiden (se punkt 3.2 i Vilkår og betingelser).

Praksissamlinger - Transport og overnatting

Dere har selv ansvar for å ordne transport til og fra lokalene under praksissamlingene, og å finne og bestille plass til overnatting. Vi har dessverre ikke mulighet til å hjelpe med dette, men kan anbefale å sjekke via Google, Airbnb og lokale transportleverandør (f.eks. Skyss i Bergen og Ruter/Vy i Oslo). 

Er det obligatorisk oppmøte på praksisene?

Ja, det er obligatorisk oppmøte på alle praksissamlinger og du må ha 100% oppmøte for å bestå utdanningen (dvs. å få diplom og vitnemål). Du kan søke om fravær og få godkjent med gyldig grunn. 
Det er 80% oppmøte for å få diplom for observatører.

Hvor er praksissamlingene?

Vi har 2 avdelinger i Norge, en på østlandet og en på vestlandet.
På vestlandet vil praksis-samlingene være på Lysekloster sør for Bergen (vi låner lokalene til Fjellanger Hundesenter).
På østlandet er det ikke bestemt nøyaktig hvor praksis blir holdt, men blir i nærheten av Drammen/Oslo. Deltakere som velger Oslo vil få mer info når tiden nærmer seg. 

Er utdanningen støttet av Lånekassen?

Det kan finnes muligheter for støtte fra lånekassen. Ta kontakt med oss så skal vi prøve å veilede så godt det lar seg gjøre. Du kan også søke informasjon om lån og stipend direkte på lånekassen sine hjemmesider. 

Delbetaling

Det er mulig å be om at betaling deles opp i flere delbetalinger. Send en mail med dine ønsker til post@dyrefag.no

Er det mulig for tilrettelegging?

Du kan søke om spesiell tilrettelegging ved eksamen. Det kan for eksempel være utvidet eksamenstid, bruk av PC eller alternative eksamensformer. Du må kunne dokumentere behovet for tilrettelegging på eksamen. Ta kontakt med skolen i god tid før eksamen (post@dyrefag.no).

Dyrefagutdanning vs Privatisteksamen i dyrefag 

Vår Dyrefagutdanning er en privat utdannelse og privatisteksamen i dyrefag er en offentlig eksamen i det norske skolesystemet. Den offentlige eksamen styres av fylkeskommunen og det er via deres system at man melder seg på (mer info).
Dyrefagutdanningen er en utdannelse for deg som både ønsker mer faglig kompetanse i dyrefaget og ønsker å styrke kompetanse opp mot privatisteksamen. Vi har også et eksamensforberedende kurs som veileder og gir tips til privatisteksamen, samt deling av erfaring fra våre ansatte som har allerede tatt og bestått eksamen. Dette kurset kan kombineres med Dyrefagutdanning, se vår kurskatalog for å se kombinasjonene (de finner du nederst på denne siden).